Valgkomiteen har levert sin innstilling på nytt styre når Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund (VBL) holder landsmøte 14.-16. juni i Bergen. Jan Henrik Nygård (58) er innstilt som ny leder og har takket ja.

– Henvendelsen kom overraskende. Jeg synes dette er en spennende mulighet, og siden jeg går av som vararordfører og slutter i en endel styreverv til høsten, gir det rom for å bruke mer tid på VBL igjen, om innstillingen fra valgkomiteen vedtas, sier Nygård.

Han er langt fra ukjent med organisasjonen, som han har vært aktivt med i gjennom mange år.

Nygård satt som nestleder under Helge Bie fra 1997 til 2003, og overtok som leder og satt til 2009. Han er daglig leder i Norblikk AS i Florø, men har samtidig engasjert seg utenom bedriften. Siden 2010 har han vært varaordfører for Venstre i Flora kommune med 50 prosent stilling, og leder nå fellesnemnda for en sammenslåing med nabokommunen.

Energikilder

– Dersom jeg blir valgt vil jeg sammen med styre og administrasjonen jobbe for å videreutvikle både VBL og blikkenslagerbransjen. Vi har mange muligheter i nye markeder om vi følger med i utviklingen. Vi må sørge for å være på de arenaer der vår framtid avgjøres, sier Nygård.

Han er i tillegg spesielt opptatt av nye energikilder, slik som solenergi og hydrogen. Her vil bransjen ha muligheten til å spille en viktig rolle fremover, mener lederkandidaten.

– Vi må ha en ambisjon om at det skal utgjøre en forskjell å være med i VBL, sier Nygård.

Han er også opptatt av at vi må følge med på kompetansekravene og utdanning. Videreutdanning og livslang læring er fokus hos 58-åringen.

Klimakloke hus

Samtidig er det viktig for ham å samarbeide med andre aktører, og at VBL finner sin plass i systemet i forhold til BNL og NHO.

– Miljø og klima er et viktig tema. Før jeg går av som leder skal ordet klimakloke hus være et vanlig ord som folk kjenner til. Klimaavtrykkene blir målt, og alle blir berørt av dette. Ikke bare blir det satt krav til klima på byggeplassen, men også i verkstedene hos bedriftene som jobber på prosjekter, og i hele verdikjeden. Dette kan igjen favorisere lokal produksjon, sier Jan Henrik Nygård.

Han mener mye godt er gjort i de 10 årene han har vært ute av styret, og dette skal føres videre.

Slik kan det nye styret bli

Dersom valgkomiteen får det slik de vil, får han med seg følgende i det nye styret i VBL:

Nestleder: Tor Ove Jørgensen (gjenvalg)

Styremedlem Nord/Midt: Knut Ivar Hov (ny)

Styremedlem Øst: Pål Sagen (gjenvalg)

Styremedlem Vest: Jørn Ove Drengenes (gjenvalg)

Styremedlem Sør: Jon Freitag (ny)

Varamedlem 1: Terje Røgeberg- Eriksen (ny)

Varamedlem 2: Caspar Jordan (gjenvalg)