I sitt alternative statsbudsjett for 2018 ønsker Arbeiderpartiet å bruke 252,5 millioner kroner mer enn regjeringen på lærlinger og utstyr innen yrkesfag.

Lærlingtilskuddet økes i forslaget med 110 millioner kroner, 100 millioner til oppgradering av verktøy og utstyr og 20 millioner kroner i praksistilskudd til bedrifter som lar yrkesfagelever ta praksis tidlig i utdanningen.

Når Statistisk sentralbyrå har anslått at Norge kommer til å mangle 90 000 og 190 000 fagarbeidere fram mot 2014, samtidig med at antallet elever på yrkesfag har sunket med 4 prosent siste fire år, ønsker Ap å sette inn ekstra midler.

Kunnskapsminister Henrik Asheim (H) sier imidlertid til Klassekampen at regjeringen oppriktig ikke har sviktet yrkesfagene, og viser til lærlingtilskuddet som er økt med over 600 millioner kroner.