Nyheter

Metallfest i Rockefeller var populært og nå vurderes det om det skal gjentas eller finne et annet lokale neste gang.
Metallfest i Rockefeller var populært og nå vurderes det om det skal gjentas eller finne et annet lokale neste gang.

Vil gjenta suksessen med Fagmesse i Oslo

Tidenes arrangement i Ekeberghallen frister til gjentakelse. Nå stiller VBL i Oslo og Akershus seg positiv til å ta på seg famessen igjen i 2020.

Publisert

Selv om ikke de siste økonomiske tallene er helt klar ennå er alle tilbakemeldinger positive, og som gjør at komiteen bak ser muligheten for å gjenta suksessen.

– Vi har sagt til VBL sentralt at vi stiller oss positive til å stille igjen med visse forbehold, sier oldermann i VBL Oslo og Akershus Jarle Kristiansen.

15. november har komiteen et styremøte hvor de skal oppsummere både konkrete tilbakemeldinger og de økonomiske tallene etter den store fagmessen som ble en suksess.

Styreleder i VBL Bent Sæthre har sagt at Oslo bør fast arrangere Fagmesse fordi det er der det vil komme flest ansatte, lettere å få leverandører til å stille og lettest reisevei fra hele landet.

– Vi er positive så lenge vi kan ta forbehold om at vi kan bestemme hvordan vi vil legge opp arrangementet og ha styringen på opplegget økonomisk, sier Kristiansen.

Bygd kompetanse

Når endelig oppsummering er gjort etter at alle regninger er kommet på bordet vil det bli mer konkret avgjørelser om Oslo igjen skal arrangere Fagmesse i 2020.

Så langt er det ingen andre ønsker verken i Oslo eller VBL sentralt.

I løpet av vårparten vil det bli endelig bestemt om Oslo får gjenta suksessen og videreutvikle konseptet med over 60 utstillere og masse besøk fra hele landet.

– Nå har vi bygd opp en del kompetanse rundt det å arrangere en så stor fagmesse med Ekeberghallen som utgangspunkt, og det vil nok bli litt lettere med et lignende opplegg neste gang.

Jarle Kristiansen sier at om de skal arrangere igjen er det ikke spikret at det skjer i Ekeberghallen, selv om den egnet seg godt.

Foran årets arrangement ble det vurdert et par andre alternativer, men ingen ble funnet å være like godt egnet som hallen på Ekebergsletta.

Utstillerne hadde ulike tilbud til publikum, slik som spill som engasjerer den yngre garde.Foto: Anders Tøsse, Vest Vind Media
Utstillerne hadde ulike tilbud til publikum, slik som spill som engasjerer den yngre garde.Foto: Anders Tøsse, Vest Vind Media

Ønsker forslag

– Om det ikke er gjort noen formell undersøkelse har vi pratet med veldig mange både av utstillere og publikum som har gitt positive tilbakemeldinger. Dette gjør at det er fristende å prøve igjen. Selv om det ble en suksess vil vi være mottakelig for alle gode forslag til hvordan Fagmessen kan bli enda bedre, sier Kristiansen.

Han har sett på forslaget fra Erling Lyche om å starte fagmessen dagen før med seminar og spesielt invitere arkitekter.

– Ideelt sett hadde det vært bra, men det blir både dyrt å leie hallen en ekstra dag og få leverandørene til å stå her i to dager. Men vi er mottakelig for alle gode forslag som kan utvikle arrangementet, sier Kristiansen.

Opplegget med bruk av Rockefeller er et av momentene som skal vurderes om Oslo igjen får arrangementet, eller om komiteen finner noe annet egnet sted.

Ellers er rammen for hvordan en slik fagmesse skal arrangeres satt og det kan bli litt enklere å arrangere neste gang. Likevel er alt arbeidet med det administrative et moment som må vurderes. Kanskje kan det bli behov for å leie inn folk i perioder, fordi det er veldig mye organisatorisk og praktisk som må på plass før messen kan åpne dørene.

– Om vi skal arrangere igjen vil vi jobbe enda mer for å få bedrifter fra hele landet til å prioritere å reise til Oslo og kombinere interne opplegg med besøk på fagmessen, sier Jarle Kristiansen.

Powered by Labrador CMS