Nyheter

Mannskulturen på byggeplassene kan være med og skremme bort damer. Illustrasjonsfoto.
Mannskulturen på byggeplassene kan være med og skremme bort damer. Illustrasjonsfoto.

Vil ha bort ukultur på byggeplassene

En mannsdominert byggebransje fører til ukultur på en del byggeplasser. For å få nok rekruttering må også kvinnene inn på byggeplassene, mener daglig leder i VBL, Ane Dyrnes.

Publisert

En ukultur på en del byggeplasser skremmer bort kvinner fra å søke seg til håndverksfag. Dette kom frem under BNL-konferansen om kvinner i byggenæringen. Det ble trukket frem flere eksempler som viser at kvinner ikke alltid føler seg hjemme på en byggeplass.

– Det er dessverre en ukultur på en del byggeplasser som gjør det lite hyggelig for kvinner å være der. Det er vi nødt til å rydde opp i, og det tror jeg faktisk ikke bare kvinnene, men også mennene vil ha glede av, sier Ane Dyrnes.

Hun deltok på konferansen, som er et ledd i økt fokus i Byggenæringens Landsforening (BNL) for å få med flere kvinner i byggebransjen.

Deltakerne fikk høre ulike innfallsvinkler om situasjonen for kvinner, hvor alt ikke bare er solskinnshistorier.

– Selv om VBL ikke har hatt noen uttalt politikk på dette med å få flere kvinner inn i bransjen, er det helt klart en økende bevissthet rundt temaet, sier Dyrnes.

Går glipp av fagfolk

Flere eksempler ble tatt frem om kvinner som jobber eller har jobbet i næringen både som ledere, mellomledere og fagarbeidere.

Fokus ble rettet mot å fortelle hva næringen går glipp av dersom kvinner ikke er et naturlig innslag på byggeplassen.

– Medlemsbedrifter melder om at de sliter med å få tak i dyktige fagfolk, og hvis vi skal dekke behovet for faglært arbeidskraft, og få tak i de beste folka, så er vi nødt til å begynne å rekruttere fra den «andre» halvparten av befolkningen, mener Ane Dyrnes.

Mindre fysisk

Hun peker på at kvinner og menn har ulike fysiske forutsetninger, og dette har blitt brukt som et argument for at kvinner ikke egner seg til å jobbe som håndverkere.

– Ny teknologi og hjelpemidler gjør imidlertid at byggeprosessene endrer seg og arbeidet blir mindre fysisk tungt. Det burde derfor bli mer aktuelt for flere, både kvinner og menn, å jobbe i byggenæringen, sier Dyrnes.

Hun synes også det er interessant at stadig flere næringslivsledere innser at det faktisk er lønnsomt å ha mangfold på arbeidsplassen.

En av de som snakket på konferansen var Eirik Gjeldsvik i Backe-Gruppen. Han sa at det eksisterer en ekstrem og totalt uakseptabel mannskultur på mange norske arbeidsplasser.

40 prosent jenter

– Jeg har ikke vært klar over hvor ille situasjonen har vært og er, sier Gjeldsvik til Byggfakta.
– Det hersker en helt annen kultur ute på byggeplassen enn inne på kontoret. Vi må virkelig gjøre noe med denne kulturen om vi skal rekruttere kvinner inn i bransjen. Vi skal ikke bare ha såkalte «tøffe kvinner» som tåler mye trakassering. Vi vil ha alle typer kvinner inn i næringen, og alle som har lyst å jobbe hos oss skal finne sin naturlige plass. Heldigvis er det en bedring i situasjonen, sier Gjeldsvik. Han kan vise til at  40 prosent av søkerne til sommerjobber i Backe-konsernet er jenter, og det viser at jenter gjerne vil inn i bransjen.

BNL ser på konferansen med over 100 deltakere som en start på en ny tid, der det settes fokus på at også kvinner får sin naturlige plass i byggebransjen.

Konferansen og budskapet har blitt omtalt i en rekke media, og dermed er temaet satt på dagsorden.

Powered by Labrador CMS