Skal det bli slutt på målestav, notisblokk og kronglete byggetegninger, spør nettstedet FriFagbevegelse. Med mål om at flere skal jobbe akkord igjen blir det nå arbeidet med for å gjøre det lettere å registrere. Partene i arbeidslivet ble i forrige hovedperiode for to år siden om å se på om man kan øke produktiviteten og få flere til å jobbe akkord.

Tall fra SSB viser at produktiviteten har sunket med 10 prosent siden år 2000. Mens det for bare noen tiår siden ble nesten alt arbeid målt og akkord var det rådende lønnssystemet for håndverkeren, er det nesten ingen som jobber slik lenger.

Bekymret

Både arbeidsgivere og arbeidstakere er bekymret for situasjonen. Uten akkordsystemet, er det ikke noen til å holde bransjelønna oppe, og noen frykter nå at det på sikt vil gå utover både fastlønna og minstelønna.

– Selv om vi skal sette i gang et prosjekt for et fremtidig digitalt akkordsystem, skal vi fortsatt satse på dagens system, og det vil ikke bli erstattet før vi er enige om hva et nytt system vil innebære. Vi vil blant annet sikre oss at de prinsippene og fordelene som ligger i dagens system blir ivaretatt, sier Per Skau i Fellesforbundet til FriFagbevegelse.

Enklere å bruke

En digitalisering av akkordsystemet skal være enklere å bruke og oppleves som rettferdig for begge parter. Det blir pekt på at kortere byggetid og mange innleide er lite gunstig for en effektiv akkord. Nå er det tendens til at bruk av akkord øker igjen, og dette merkes blant annet hos rørleggerne i Oslo.