Moderne hytter kan være like tette som hus og har i utgangspunktet like stort behov for ventilasjonsanlegg, mener Slidre Bygg & Prosjektering AS.

– Behovet er jo der, siden byggene er så tette. Særlig i høyfjellet hvor vi driver, blir det stillestående luft og ising på glasset som kan ødelegge det. Så vi trenger sirkulasjon på lufta, understreker daglig leder Steinar Trøen i Slidre Bygg & Prosjektering i en pressemelding.

Han peker også på at det handler om komfort og at folk skal oppholde seg over tid i ei hytte.

– Uten ventilasjon blir det rett og slett skallebank, sier han, og legger til at lufta på høyfjellet er såpass tørr mesteparten av året at fuktskader ikke er noen stor utfordring.

Med mange skrå himlinger på hytter er det vanskelig med vanlige ventilasjonskanaler og det er ikke plass i yttervegger. Derfor har de kommet fram til en ny løsning.

Lunos fra Lavenergisystemer AS er balansert ventilasjon med varmegjenvinner. Ventilatoren monteres i yttervegger og opererer parvis slik at varmen i hytta gjenvinnes.

– Lunos-anlegget er støysvakt, og bruker veldig lite energi i drift – ned i to-tre watt, forteller Trøen. I tillegg gjenvinner de varmen. Et keramisk element lagrer energi fra brukt luft, og gjenvinner den ved at luftstrømmen snus med jevne mellomrom. Ifølge Trøen er tre ventilatorpar vanligvis nok til å gi godt inneklima på hyttene bedriften hans bygger. Anleggene har egne avtrekk på baderom.