FAU-leder Roger Kristoffersen ved Selfors ungdomsskole i Rana kommune krever strakstiltak fordi ventilasjonsanlegget har vært dårlig lenge. Kommuneoverlegen har imidlertid gitt frist fram til 30. august 2019 med å utbedre anlegget. Til da er planen at Rana ungdomsskole skal stå renovert ferdig til å ta imot elevene fra Selfors. Flere er imidlertid skeptisk til om spesielt bygget Moheia blir ferdig renovert til den datoen. Derfor tror mange at elevene må fortsette på Selfors etter fristen i august neste år, og mener kommunen må fikse god luftkvalitet først som sist.

CO2-målinger

– Det er realistisk å tro at Selfors skole vil måtte være i bruk også etter høsten 2019. Derfor krever vi at tiltak for å bedre luftkvaliteten gjøres allerede nå, sier Roger Kristoffersen til avisa Rana Blad. Saken kan ende hos Fylkesmannen i Nordland for endelig avgjørelse.

Kommunelegen har gitt pålegg om at skolen må rette på avvik med ventilasjon på nordliggende undervisningsfløy, som ikke er tilpasset bruksområdet og årstidsvariasjoner. Samtidig er det satt krav til at det gjennomføres inneklimamålinger som gir et oppdatert bilde av temperatur og CO2-nivå i de aktuelle klasserommene under forhold med lave utetemperaturer på vinterstid og under normale bruksforhold. Her er det satt frist for målinger til 2. april i år.