Økt fokus på kvaliteten i lærlingordningen står i fokus når fag- og yrkesopplæringen får nye linjer. Tidligere klima- miljø og energi (KEM) blir endret og rørleggerfaget får sitt eget opplegg med Vg2 fra 2020.

– En som ønsker å bli rørlegger trenger ikke å lære å lage takhatter. Med eget Vg2 spisser vi utdanningen mot det enkelte fag og øker kompetansen og motivasjonen til lærlingene, sier fagsjef sanitærteknikk, utdanning og rekruttering hos Rørentreprenørene Norge, Are S. Nielsen til VVSforum.

Han mener samarbeidet som har vært med blikkenslagere og taktekkere er unødvendig og at de nå får rendyrket rørleggerfaget i større grad.

Rørentreprenørene og Opplæringskontoret går nå sammen om produksjon av en stor kampanje rettet mot ungdommer i relevante sosiale medier.

En forstudie har kartlagt hvorfor elever velger som de gjør, hva som påvirker valget og andre forhold rundt studievalg. Sammen med å ha snakket med forskere, studieveiledere, foreldre og elevene selv er det laget en rekrutteringskapanje som er nytenkende med håp om å trekke flere til faget.