Verden er i ferd med å gå inn i en digital tidsalder, som også påvirker BAE-næringen. Det spås at digitalisering radikalt vil endre måten vi jobber, samhandler og kommuniserer på.
Derfor mener Byggenæringens Landsforening (BNL) at det er nødvendig med et digitalt veikart som sier hvilken retning bransjen skal gå. Hensikten med det nye veikartet er å finne fram til den mest effektive veien til en heldigitalisert BAE-næring, heter det i rapporten som er utarbeidet.

Hele næringen

I dag finnes det mange ulike digitale løsninger i form av verktøy og utviklingsprosjekter, men det er behov for å sammenstille initiativene for at næringen kan forholde seg samlet til digitaliseringsprosessen vi er inne i. Veikartet har en strategi som ivaretar hele næringen på overordnet nivå.
BNL-leder Jon Sandnes har ledet prosjektgruppen og en arbeidsgruppe har jobbet med konkrete forslag. Visjonen er at en heldigitalisering skal sikre en konkurransedyktig og bærekraftig BAE-næring. Gjennom planlegging, utførelse og drift med digitalt støttede arbeidsprosesser skal det tas ut effekter i form av billigere og bedre byggverk, reduserte klimagassutslipp, mer effektiv ressursbruk og økt eksport av produkter og tjenester.

Virtuell bygging

Konkret må det komme funksjonelle digitale byggeplasser med virtuell bygging som effektiviserer og øker produktiviteten i planlegging, prosjektering, utførelse og leveranse av bygg- og anleggsprosjekter. Samtidig må det komme funksjonelle digitale tvillinger som effektiviserer og øker produktiviteten i bruk, drift og avhending av bygg- og anleggsprosjekter. Hele rapporten kan leses på bnl.no