Nyheter

Jobber som båndtekking slik Isovent her har gjort medfører en del materialer som nå ønskes gjenbrukt. Illustrasjonsfoto
Jobber som båndtekking slik Isovent her har gjort medfører en del materialer som nå ønskes gjenbrukt. Illustrasjonsfoto

Vil øke ombruk av byggematerialer

Nå er det ikke nok å gjenvinne byggematerialer. Istedet skal størst mulig av materialer og tekniske installasjoner i bygg.

Publisert

Istedet for å gjenvinne materialer fra en aluminiumsplate eller andre produkter på et bygg, jobber NHP-nettverket for at alt bygg- og anleggsavfall skal søkes minimert og sikres høyest mulig gjenvinning og håndtering.

En rapport som Asplan Viak har utarbeidet ble presentert nylig og handler om en utredning av barrierer og muligheter for ombruk av byggematerialer og tekniske installasjoner i bygg.

– Det har vært jobbet lenge og godt med gjenvinning av avfall fra nybygging, riving og rehabilitering, men i liten grad med ombruk av byggematerialer, sier Rannveig R. Landet i BNL til organisasjonens nettside.

I dag oppstår det rundt 1,8 mill tonn avfall fra nybygging, riving og rehabilitering, med rundt en tredjedel fra hver av disse aktivitetene. Dette ønskes det nå gjort noe med.

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall (NHP) består av 16 medlemsbedrifter og har jobbet med problemstillingene siden 2001.

De bestilte rapporten og har hatt flere steg i sitt arbeid.

Stor reduksjon

Nettverket har registrert at tidligere sendte den norske byggenæringen over 80% av byggavfallet på deponi, mens det nå i større grad blir gjenvunnet og bare 11 prosent blir sendt på deponi.

NHP-nettverket har lenge vært en pådriver for mer miljøbevissthet i byggenæringen, og fortsatt er målene avfallsreduksjon, best mulig ressursutnyttelse og forsvarlig håndtering av bygg- og anleggsavfall.

Hensikten med rapporten fra Asplan Viak har vært å utrede hvilke tekniske, juridiske, miljømessige og markedsmessige barrierer og muligheter som finnes for å omsette og ombruke byggevarer og tekniske installasjoner.

Nasjonal handlingsplan

– Det presiseres at det dreier seg om omsetning og anvendelse av slike produkter i stor skala, som i liten grad gjelder dette ombruk gjort av enkeltforbrukere som for egen risiko anvender ombrukte produkter i egne boliger eller lignende, sier Landet.

Nå ønsker NHP-nettverket ønsket forslag på hvordan man kan få til ombruk i stor skala på en lovlig og sikker måte. Hvordan ombruk vil påvirke klimagassutspillene fra byggesektoren er også beskrevet i rapporten.

NHP-nettverket vil nå ta innspillene i rapporten med seg videre i sitt arbeid med avfallsminimering i en Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall.

 

Powered by Labrador CMS