Store beløp til advokater, krangling på arbeidsplassen og generelt høyt konfliktnivå preger byggenæringen. Derfor er sentrale aktører nå i gang for å finne løsninger på problemene.

VBL med daglig leder Ane Dyrnes er med i en gruppe fra 9 ulike håndverksbransjer som arrangerer workshop for å ta tak i problemene.

Målet er å skape et bedre samarbeidsklima og færre konflikter mellom de involverte i byggeprosjekter.

VBL har, sammen med Entreprenørforeningen (EBA), Rørentreprenørene og Nelfo, vært initiativtaker til fire workshops. Disse arrangeres i Tromsø, Trondheim, Stavanger og Oslo i løpet av denne høsten.

Målet med workshopene er å samle erfaringene fra entreprenører og underleverandører, og å komme frem til gode omforente løsninger som reduserer konfliktnivået. I neste runde skal byggherrene inviteres til dialog.

Fra venstre: Tore Strandskog (Nelfo), Vigdis Sværen (Nelfo), Ane Dyrnes (VBL), Tor Backe (Rør), Kari Sandberg (EBA.

Fra venstre: Tore Strandskog (Nelfo), Vigdis Sværen (Nelfo), Ane Dyrnes (VBL), Tor Backe (Rør), Kari Sandberg (EBA.