Mange har meninger om Sentral godkjenning fungerer. Flere blikkenslagere har stilt spørsmål om ordningen har noen hensikt siden mange misbruker den. Mange betrakter Sentral godkjenning som lite effektiv for å gi et kvalitetsstempel til seriøse bedrifter.

Nå har landsmøtet i Byggmesterforbundet sagt at de ønsker å avvikle hele ordningen.

I en uttalelse vedtatt på landsmøtet på Hamar fredag, sier forbundet seg fornøyd med at en vurdering av den sentrale godkjenningsordningen er en del av mandatet i ekspertutvalget som kommunaldepartementet nylig har nedsatt.

Bladet Byggmesteren skriver at Byggmesterforbundet mener det har vært mislykket å koble regelverk for byggevirksomhet med generelle seriøsitetstiltak.

– Godkjenningsordningen mistet ytterligere integritet da det i oktober i fjor ble åpnet for at foretak kan få godkjenning for utførelse uten å ha egne ansatte med fag- svenne eller mesterbrev, heter det blant annet i uttalelsen.