Hanne Rausand, Kay-Roger Rydjord-Steiro og Arne Petter Ugelvik har siden oppstarten av Fagblikk bygd opp en virksomhet som har fått stadig flere oppdrag.

Gradvis har de på 1,5 år vokst til 10 ansatte, men har så stor etterspørsel at de har gått ut og søkt etter flere blikkenslagere.

– Vi kunne ansatt minst to nye på dagen, men det er ikke lett å få tak i flere fagfolk. Det er god tilgang på oppdrag både på tak, fasade og ventilasjon, sier Kay-Roger Rydjord-Steiro som er daglig leder.

Arbeid med Brunvollkvartalet, som har 92 leiligheter, har gitt høy aktivitet det siste året. Her har de blant annet hatt båndtekking på takene.

Nå er det mange nye anbud på gang.

Samarbeid om prosjekt

– Det er en rekke nye prosjekter som vi enten har fått eller venter på. Totalt har vi priset jobber for 79 millioner kroner siden senhøsten 2017, sier Rydjord-Steiro.

Ett av de aktuelle oppdragene er et større prosjekt som det er aktuelt å ta på seg sammen med andre i bransjen.

– Vi har søkt samarbeid med Jon L. Sæther AS på Sunndalsøra og Kristiansund for å kunne ta på oss et større prosjekt. Det er nødvendig å kunne gå sammen med flere bedrifter for å kunne si ja til store oppdrag, mener han.

Den aktuelle jobben er en båndtekkingsjobb, men Rydjord-Steiro ønsker ikke så si mer om det ennå.

Lærling

Fra før har Fagblikk fått jobber med ventilasjon på et leilighetsbygg, utbedring av Hotel Nobel i Molde, Eide ungdomsskole og en større jobb for et borettslag som står for tur.

– Vi tar på oss jobber i Molde-regionen, men har hatt oppdrag helt opp mot Lesja, sier han.

Etter at Elmo la ned sin virksomhet ble det både ledige folk og oppdrag som har kommet Fagblikk til gode.

Å få tak i nye fagarbeidere er ikke lett. En lærling begynte i oktober, og målet er å ansette enda en lærling til høsten. Rekruttering til faget er høyt prioritert, så det jobbes allerede i dag med en ny avtale.

I tillegg er det planlagt en egen KEM-linje i Molde som etter hvert kan bidra med elever.

– Da gjelder det å få elever som først tenker rør til å prøve seg som blikkenslager for å lokke de inn i bransjen, om de ikke allerede da ser fordelene selv, sier Rydjord-Steiro.

I fjor omsatte Fagblikk for 8,5 millioner kroner og regner med god vekst i år.