2 år etter at Statsbygg innførte skjerpede krav til både bruk av lærlinger og kompetanse, sier administrerende direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen at de akkurat nå er i gang med en omfattende evaluering av seriøsitetsarbeidet.

Samtidig sier han til Blikkenslagere.no at de nå vurderer kompetansekravet.

– Krav til lærlinger er det samme som for to år siden. Når det gjelder kompetanse, er det noe vi vil se nærmere på da vi mener kompetanse og seriøsitet henger sammen, sier Nikolaisen.

Han konkluderer med de med to års erfaring har gjort seg mange erfaringer.

Intern heving av kompetanse

Høsten 2015 ble det laget nye kontraktskrav hvor minimum 40 % av arbeidede timer på Statsbyggs bygg- og anleggsprosjekter skal utføres av arbeidere med fagkompetanse. Samtidig ble det satt krav til lærlinger og andre forhold.

– De to årene som er gått siden innføringen har vært brukt til kompetanseheving internt, videreutvikling av systemer for kontroll og oppfølging og anskaffelse av system for elektroniske oversiktslister (HMSREG). Fordi seriøsitetskravene innebærer endring av en hel bransje, har det vært mest fokus på informasjon og veiledning, forteller Nikolaisen.

Statsbygg setter i disse dager i gang en omfattende evaluering av seriøsitetsarbeidet og ønsker å måle effektene av de ulike tiltakene for å sikre målrettet og effektiv oppfølging.

Finner alvorlige brudd

Gjennom denne perioden har Statsbygg avdekket brudd på seriøsitetskravet som er satt.

– Vi finner en rekke mer eller mindre alvorlige brudd på våre seriøsitetskrav. De fleste forholdene rettes opp etter at de blir påpekt av oss, sier Statsbygg-sjefen.

– Noen krav bruker vi lang tid på å følge opp fordi det er ulik tolkning av regelverket. Dette gjelder for eksempel krav knyttet til reise, kost og losji. Brudd på disse bestemmelsene fører til konkurransevridning. Her ønsker vi oss enda tydeligere regelverk, påpeker Nikolaisen.

At stadig flere aktører de siste par årene har fulgt etter Statsbygg er godt mottatt, og det har skjedd noe i hele bransjen.

Nulltoleranse

– Å endre bransjen tar tid. Det som helt klart har endret seg er bevisstheten fra myndighetene, byggherrer og den seriøse delen av entreprenørbransjen. Kravene er innført og nå må alle «øve» på å etterleve og følge opp kravene. Det er viktig at vi ikke gir opp, selv om endringene ikke skjer i det tempoet vi skulle ønske.

Harald Vaagaasar Nikolaisen sier på spørsmål om Statsbygg sin langsiktige ambisjon at de vil være langt fremme i kampen for en seriøs byggebransje.

– SHA-polycyen vår sier at vi skal være en attraktiv byggherre for seriøse virksomheter. Utover det har vi ikke vedtatt en langsiktig ambisjon. Burde vi gjøre det? Vi kan for eksempel si at ambisjonen må være at alle i bransjen har nulltoleranse for brudd på seriøsitetskrav, fastslår Nikolaisen.