Aktuelt

Arne Petter Ugelvik ønsker å jobbe videre selv om han har tatt ut pensjon.

Tar ut pensjon, men jobber videre

I snitt ønsker folk i byggebransjen å jobbe lenger enn ellers i samfunnet. Arne Petter Ugelvik har tatt ut pensjon, men jobber videre.

Publisert

Senter for seniorpolitikk har gjort en undersøkelse om ønsket avgangsalder og sier i en pressemelding at i arbeidslivet generelt er det 65,2 år. Snittet for bygg- og anleggsbransjen er på 65,9 år, men det er en viss kjønnsforskjell. Kvinner i næringen ønsker å gå av ved 65 år, mens menn ønsker ett år til.

– Når du passerer 60 år bør ta stilling til hvordan du vil planlegge pensjonisttilværelsen. Jeg ønsker å jobbe videre en periode, men har tatt ut pensjon, sier Arne Petter Ugelvik til Blikkenslagere.no.

Etter å ha vært ansatt, drevet eget firma og nå som medeier i Fagblikk AS i Molde, har 63-åringen begynt å trappe ned. Da han fylte 62 år tok han ut pensjon med AFP, men fortsatte å jobbe i 50 prosent stilling.

– Mange begynner etter et langt liv i bransjen å slite med skuldre og andre deler av kroppen i 50-årene. Da kan det være nyttig å gå over til litt mindre kroppslige arbeidsoppgaver, sier Ugelvik.

Han var for flere år siden selv sykmeldt i ett år på grunn av slitte skuldre. Allerede som 16-åring begynte han å arbeide, og ble etter hvert faglært blikkenslager. Nå er han glad for å kunne jobbe med administrative oppgaver, prosjektledelse og mer innearbeid.

Bestemte seg tidlig

– Jeg bestemte meg allerede for 10 år siden at jeg skulle ta ut pensjonen da jeg ble 62 år. Min far jobbet til han var 67 år, og døde året etter. Samtidig som jeg har pensjon ønsker jeg ikke bare å gå hjemme, men være i delvis jobb fortsatt. Dette vil jeg fortsette med fram til jeg er 67 år. Lenger blir det ikke, sier Ugelvik.

Han ser spesielt bedriftsledere som jobber hardt til de i langt opp i 60-årene, og når de går av slukker lyset. Derfor er han opptatt av glidende overgang, og overlate ledelsen av bedriften til yngre krefter i god tid før pensjonsalderen.

Da Fagblikk ble dannet gikk Ugelvik som medeier inn i en annen rolle enn å være daglig leder. Dermed har han overskudd til å kunne dele av sin rikholdige kunnskap til de andre i bedriften.

Ugelvik viser til et eksmepel i en bedrift der daglig leder holdt stand til han døde i 60-årene. Sønnene visste ikke hvordan virksomheten ble drevet og mangel på oversikt førte til konkurs året etterpå.

Skaffe lærlinger

– Jeg er usikker på om byggebransjen er flinkere enn andre å legge til rette for andre arbeidsoppgaver slik at de ansatte kan stå lengst mulig, men det er fornuftig etter mange år med tøft fysisk arbeid å kunne jobbe som bas, prosjektledelse eller andre aktuelle oppgaver. Men det er jo ikke for mange administrative stillinger i en vanlig bedrift, så det er begrenset hvor mange som har denne muligheten.

Arne Petter Ugelvik peker på viktigheten av å få inn flere lærlinger og yngre blikkenslagere til å ta unna de konkrete fysiske jobbene ute på byggeplassene, slik at oppgavene blir gjort. Å slite ut de som har arbeidet i mange år og sliter med skader, kan bli en dårlig løsning.

– Å rekruttere til lederstillinger fra egen bedrift når pensjonsalderen nærmer seg kan være en god løsning for bedriften, fordi de kjenner bedriften og kundene godt, påpeker Ugelvik.

Gleder seg til jobb

I undersøkelsen fra Senter for seniorpolitikk sier 32 prosent av de yrkesaktive i bygg- og anleggsbransjen at de gleder seg mye eller litt til å gå av med pensjon, mens 23 prosent mener det er meget sannsynlig at de vil fortsette i arbeid frem til de er 72 år gamle.

Syv av ti i bransjen sier de alltid gleder seg til å gå på jobb, og 97 prosent gleder seg alltid eller av og til. De som er over 60 år svarer hyppigst at de alltid gleder seg til å gå på jobb. De over 50 år svarer at de føler de mestrer arbeidsoppgavene best.

Undersøkelsen viser også at yrkesaktive innen bygg- og anleggsbransjen selv sjeldnere har opplevd å bli diskriminert på grunn av høy alder, forhold til gjennomsnittet i undersøkelsen.

Powered by Labrador CMS