Aktuelt

Materialer som stål blir nå dyrere fra leverandørene etter endringer i valutaen.
Materialer som stål blir nå dyrere fra leverandørene etter endringer i valutaen.

Varsler umiddelbar prisøkning på varer

Leverandører varsler nå prisøkninger på opp mot 15 prosent på varer på grunn av svak norsk krone.

Publisert

Selv om det meste av vareleveringen til byggebransjen går nesten som normalt, slår nå korona-krisen og fall i oljekursen ut i svekket norsk krone.

– Med bakgrunn i den ekstraordinære svake kronen må vi øke våre priser med 10-15 % med umiddelbar virkning, skriver Astrup i et nyhetsbrev til sine kunder sendt ut tirsdag.

De sier at de har full drift i sine lager, og at transportører kjører som normalt. Men alle materialer og produkter får en høyere pris.

– Prisene gjelder inntil videre med forbehold om nye endringer i begge retninger, skriver Astrup i meldingen.

De har gjort mange tiltak i forbindelse med Covid-19,  men har klart å oppretteholde full drift på sine lager og transportører kjører som normalt inntil videre.

– Vi har også tett dialog med våre leverandører for å sikre alternative kanaler om nødvendig. Hvis situasjonen endrer seg vil vi informere om dette snarest, sier Astrup.

Varer som aluminium blir dyrere. Her en fasade ved Tønsberg sykehus.Foto: Anders Tøsse, Vest Vind Media
Varer som aluminium blir dyrere. Her en fasade ved Tønsberg sykehus.Foto: Anders Tøsse, Vest Vind Media

Produkt-variasjon

Også Roald & Sønn AS ser at valutasituasjonen påvirker prisene på varer de selger til kundene, og vil gjøre tiltak.

– Foreløpig har vi ikke gjort noe, men det kommer. Det er like rundt hjørnet at vi må øke prisene. Det vil variere fra produkt til produkt, men det vil ligge på mellom 3-10 prosent, sier Knut Roald hos Roald & Sønn AS.

Han viser til at det ikke er så dramatiske økninger i pris og at det er enkelte produkter som har hatt stagnasjon i pris generelt, noe som gjør at det ikke er samme behov for prisøkning nå.

– Ellers leverer vi varer etter vanlig drift, men begrenser kontakt med andre. Derfor kjøres varer ut til kunden, istedet for at de kommer og henter, sier Knut Roald.

Erling Lyche i Rheinzink varsler ingen prisøkning nå.
Erling Lyche i Rheinzink varsler ingen prisøkning nå.

Lavere produksjon

Hos Rheinzink er det ikke behov for prisøkning nå. Årsaken er at prisen på sink har gått litt ned på grunn av litt lavere etterspørsel på verdensbasis.

– Svekket kronekurs blir kompensert for lavere priser, så det blir ingen prisjusteringer nå, sier Erling Lyche hos Rheinzink.

Fabrikken har økt produksjonen av sink for å kunne stå rustet fremover om det skulle bli problemer.

– Jeg har ikke hørt om stopp i byggeprosjekter som vi har hatt leveranser til foreløpig, sier Lyche som selv sitter i karantene etter reise. Han ser ikke bort fra at det som nå skjer vil få konsekvenser for byggebransjen på sikt, men at det er umulig å spå noe om dette nå.

– Her er det «Business as usual», men vi er forsiktig med kontakt og det blir lite med kundebesøk nå, sier Lyche.

Swegon tar grep

Hos Swegon meldes det om at de foreløpig ikke ser at det blir problemer med å levere varer, men at situasjonen er uoversiktlig.

– Så langt har vi ikke registrert forsinkelser, men det vil kunne oppstå, skriver Swegon i en melding og varsler at de har tatt grep for å begrense risiko i forhold til varetilgang.

Innkjøpsavdelingen overvåker løpende tilgang på komponenter for å være leveringsdyktig. Så langt er det ikke noen indikasjon på mangel.

Powered by Labrador CMS