Styreleder Jan Henrik Nygård i VBL mener det er viktig at en stoler på, og bruker egne ressurser til å beskrive egen kompetanse
Styreleder Jan Henrik Nygård i VBL mener det er viktig at en stoler på, og bruker egne ressurser til å beskrive egen kompetanse

Bergen Tingrett:
Konsulenter kan ikke bistå realkompetansesøkere

I Bergen Tingrett har det vært oppe en tvistesak om betaling av konsulentbistand i forbindelse med utarbeidelse av søknad om mesterbrev på bakgrunn av realkompetanse. 
– Det er en fallitterklæring å måtte leie konsulenter til dette, sier styreleder i VBL, Jan Henrik Nygård.

I en pressemelding skriver Mesterbrevnemnda at saken og deres behandling av slike søknader er saken av stor viktighet. 

I rettens kjennelse står det blant annet følgende:

"Retten mener nemndas tolkning av regelverket er korrekt, og at nemnda er berettiget til å avslå søknader utarbeidet av Total Kontroll eller andre konsulenter."

Mesterbrevmnda har over år stått fast på sin tolkning av regelverket og har med det lagt til grunn at en søknad om mesterbrev på bakgrunn av realkompetanse skal utformes av søker selv. Dette gjelder også egenvurderingen som skal følge søknaden, der søker personlig skal beskrive egen kompetanse opp mot læringsutbyttene som fremkommer i studieplanene i det aktuelle mesterfaget. Det er en grunnleggende del av kompetansekravet, at søker kan redegjøre for, og underbygge egen kompetanse.

– At retten uttrykker at vår tolkning av regelverket er korrekt er derfor en viktig tilbakemelding på at de vurderinger vi gjør, og har gjort, knyttet til realkompetansesøknader er i samsvar med lover og forskrift. Vi vil nå sette oss inn i dommen og vurdere hvilken betydning den vil ha for oss fremover.

– Det som er klart, er at dommen ikke vil ha betydning for dem som allerede har blitt tildelt mesterbrev. Realkompetansesøknader er gjenstand for svært grundig saksbehandling og vi foretar også en plagiatkontroll av søknadene. Der det er avdekket at søker har fått bistand som ikke er forenlig med gjeldende regelverk, er søknaden avslått, heter det i pressemeldingen fra Mesterbrevnemda. 

Dommen enda ikke er rettskraftig, ankefristen er satt til 31.11.2023.

Fallitterklæring

– Det er viktig at en stoler på, og bruker egne ressurser til å beskrive egen kompetanse. Det er en fallitterklæring å måtte leie konsulenter til dette, og samtidig et tankekors opp mot hvorfor noen oppgaver er gått fra innhenting av nødvendig dokumentasjon til «konsulent mat», sier VBL-styreleder Jan Henrik Nygård i en kommentar til dommen i Bergen Tingrett. 

Powered by Labrador CMS