Barometeret for situasjonen i byggebransjen har svingt betydelig gjennom det spesielle året 2020. Mens Norge ble stengt ned i mars og alle så mørkt på tilværelsen, kom gradvis optimismen igjen utover sommeren og tidlig høst. Men signaler om minkende nybygging og utsikter til dårligere ordretilgang førte til pessimisme for 2021 utover høsten.

Men den siste undersøkelsen som BNL har utført midt i desember, med VBL som en av medlemsorganisasjonene, viser tydelig bedring i utsiktene fremover.

Mens snittet av alle medlemmene i BNL har uendret syn på 2021 forhold synet på 2020 for ett år siden, viser tallene fra VBL et langt mer positivt inntrykk.

Her sa 32 prosent av de som svarte på undersøkelsen at ordresituasjonen for neste år er noe bedre enn tilsvarende undersøkelse i fjor. 3 prosent svarer at ordresituasjonen neste år er svært mye bedre enn i fjor. Dermed sier 35 prosent at det ser lysere ut, mens 23 prosent ser mørkere på fremtiden.

42 prosent svarer at ordresituasjonen er omtrent den samme som i fjor, 13 prosent sier den er noe svakere enn i fjor, mens 10 prosent sier at situasjonen er svært mye svakere enn i fjor.

Mindre konkurs-frykt

På spørsmål om ordrereservene denne måneden forhold til i fjor, er imidlertid situasjonen ikke riktig like lys. Her svarer 19 prosent av VBL-medlemmene at den er høyere, mens 23 prosent sier den er lavere. For alle BNL-bedriftene som svarte hadde 24 prosent høyere ordretilgang, mens 38 prosent hadde lavere.

Det er bedrifter under 50 ansatte som kunne vise til dårligste tall på ordretilgang for desember.

Frykten for konkurs har sunket betydelig måned for måned utover året. For VBL-bedrifter frykter 6 prosent at de kan gå konkurs som følge av korona-situasjonen, mens det for alle BNL-bedrifter frykter 5 prosent det samme.

10 prosent av VBL-bedrifter har planer om å si opp folk, og 6 prosent av dem sier de har sagt opp ansatte.

Mangler penger

Den spesielle situasjonen som nasjonen er oppe i dette året har medført at 32 prosent av VBL-bedriftene sier at de siste 4 uker har merket lavere etterspørsel eller kanseleringer av ordre som følge av korona-viruset. For BNL generelt er tallet 30 prosent.

I undersøkelsen svarer 13 prosent av VBL-bedriftene at de har høyere omsetning siste fire uker enn tilsvarende i fjor, mens 22 prosent hadde inntil 50 prosent lavere omsetning.

16 prosent av VBL-bedriftene sier de mangler penger for å betale regningene sine, mens det tilsvarende for alle i undersøkelsen er 11 prosent.

Frykter innleie

Den månedlige undersøkelsen i BNL inkluderer nå også spørsmål om innleie.

39 prosent av VBL-bedriftene sier at de bruker utenlandsk arbeidskraft, og halvparten av dem svarer at nye karanteneregler vil i noen grad, eller stor grad føre til forsinkelser på bedriftens prosjekter. 17 prosent svarer at det får liten betydning, mens bare 25 prosent svarte at det ikke vil få noen betydning.

Mens det tidligere har vært veldig få svar fra VBL-bedrifter i undersøkelsen, er tallet denne gangen økt til 31. Det gir litt mer reelle tall for den reelle situasjonen i bransjen. Totalt har 2954 medlemsbedrifter i BNL svart på undersøkelsen.