På dagsorden stod flere saker, blant annet et ønske om å få med hele organisasjonen i viktige saker for bransjeforeningen. Det ble godt mottatt.

Større involvering

Styret i VBL har en periode jobbet for å se på en større involvering av resten av organisasjonen med et ønske om å bedre kommunikasjonslinjene. Det skal være mulig å løfte frem en sak på et laugsmøte, som oldermannen tar med seg inn i oldermannsmøtet. Deretter kan saken tas inn i nyopprettede Håndverksforum for deretter å bli løftet inn i BNL, videre til NHO og frem til regjeringen.

Forutsetninger

I tillegg er målet å skape god forankring for beslutninger som fattes. Oldermannsmøtet skal fatte vedtak i noen utvalgte saker, og være rådgivende i andre saker. Den nye formen er nå i sin spede begynnelse.

  • På oldermannsmøtet ble det pekt på en del forutsetninger for at dette skal fungere i praksis.
  • Oldermennene informeres i temaene i god tid
  • Oldermennene setter seg inn i disse temaene i forkant av møtet
  • Oldermennene forankrer avdelingens standpunkter hos sine medlemmer
  • Det kan kalles inn til oldermannsmøter på kort varsel (utover årets to faste møter)

– Handverksforum gjør at VBL får samkjørt seg med de andre bransjene og får en tydeligere felles posisjon. På vegne av styret vil jeg invitere oldermennene og laugene til å finne saker dere er opptatt av og som vi kan kjøre videre i systemet, sa styreleder Bent Sæthre.