To nye navn er foreslått til styreverv under det digitale landsmøtet når valget skjer i Ventilsjons- og Blikkerslagerbedriftenes Landsforbund (VBL). Det er Egil Pettersen og Bjørnar Eriksen.

Denne gangen skal det stemmes digitalt. VBL valgkomité i denne perioden består av Bent Sæthre (leder), Svein Hanssen og Tore Waagenes. De har innstilt Jan Henrik Nygård til å ta gjenvalg og Jørn Ove Drengenes som ny nestleder. Her blir du litt bedre kjent med dem og valgkomiteens forslag til øvrige styremedlemmer.

Bjørnar Eriksen

Bjørnar Eriksen er 43 år gammel, bor i Trondheim og har mesterbrev som blikkenslager. Han leder bedriften Tempe Blikk og Ventilasjon AS.

– Hvorfor engasjerer du deg for faget ved å påta deg styreverv?
– Ønsker å bidra til at VBL fortsetter sin satsning på yrkesutdanning og at VBL skal bli enda tydeligere som en samarbeidspartner for bedriftene.

– Hva er dine fanesaker i styrearbeidet?
– Utdanning, fra videregående til universitet, samt rekruttering av nye medlemsbedrifter. Er opptatt av et klart, tydelig og «levende» fordelsprogram for bedriftene i VBL.

Egil Pettersen stiller på valg til VBL-styret.

Egil Pettersen stiller på valg til VBL-styret.

Egil Pettersen

Egil Pettersen stiller på valg til VBL-styret.

Egil Pettersen er det andre nye foreslåtte styremedlemmet. 57-åringen har vært aktiv i styreverv i VBL Rogaland og har vært daglig leder og eier i Brdr. Pettersen AS i Egersund.

– Hvorfor engasjerer du deg for faget ved å påta deg styreverv?
– Jeg er engasjert for faget og er en liten «kriger» som er mer opptatt av å jobbe med viktige saker enn å klippe snorer.

– Hva er dine fanesaker i styrearbeidet?
– Forsvarlig byggkvalitet er et viktig tema. Der må vi være på ballen overfor BNL. Vi må tørre å gå ut og mene noe som bransje. Jeg mener også det er riktig å se på en videreutvikling av samarbeidet med Takentreprenørenes forening. Samarbeid med Nav som nye måter å rekruttere til faget på, er også noe som opptar meg. Her har vi gode erfaringer fra Rogaland.

VBL-leder Jan Henrik Nygård tar gjenvalg.

VBL-leder Jan Henrik Nygård tar gjenvalg.

Jan Henrik Nygård

VBL-leder Jan Henrik Nygård tar gjenvalg.

Jan Henrik Nygård sier ja til å fortsette som styreleder. 60-åringen leder Norblikk AS i Florø og har tidligere vært styreleder i VBL fra 1999-2009.

– Hvorfor engasjerer du deg for faget ved å påta deg styreverv?
Ønsker å jobbe for å føre faget fremover i takt med omgivelsene. Så er jeg glad i variasjon i hverdagen.

– Hva er dine fanesaker i styrearbeidet?
1: VBL sine medlemmer i front av utviklingen
2: Bidra til å synliggjøre vårt fag i media og være pådriver for å sikre utdanningsmuligheter i hele landet
3: Samarbeid med andre bransjer og våre nordiske muligheter

– Hvorfor ønsker du en ny periode i VBL-styret?
– Ta videre de saker vi har tatt opp i perioden og styrke det som går på utdanning og klimamuligheter

Jørn Ove Drengenes stiller til gjenvalg i VBL-styret. Nå er han innstilt som nestleder. 

Jørn Ove Drengenes stiller til gjenvalg i VBL-styret. Nå er han innstilt som nestleder. 

Jørn Ove Drengenes

Jørn Ove Drengenes leder Drengenes Tak og Blikk AS i Bergen og 44-åringen sier ja til to nye år i styret han kom inn i i 2015.

– Hvorfor engasjerer du deg for faget ved å påta deg styreverv?
– Syntes det er inspirerende å være med å utvikle og forme bransjen

– Hva er dine fanesaker i styrearbeidet?
Samarbeid med leverandører og skape en felles ramme for bransjen

– Hvorfor ønsker du en ny periode i VBL-styret?
– Jeg har lyst å fullføre de oppgaver vi er i gang med som blant annet KS-prosjektet

Pål Sagen stiller til gjenvalg i VBL-styret.

Pål Sagen stiller til gjenvalg i VBL-styret.

Pål Sagen

Pål Sagen leder bedriften Sagen & Co AS og har foruten fire år i VBL-styret 11 års erfaring i styret i VBL Oslo.

– Hvorfor engasjerer du deg for faget ved å påta deg styreverv?
Jeg brenner for faget, spesielt når det gjelder det faglige og opplæring.

– Hva er dine fanesaker i styrearbeidet?
Opprettholde en høy faglig standard. Ivareta opplæring og rekruttering. Samt sørge for at medlemmene blir hørt og at vi får jobbet med de sakene som medlemmene ønsker vi skal jobbe med.

– Hvorfor ønsker du en ny periode i VBL-styret?
Føler at jeg har mer å bidra med. Liker å jobbe for faget og medlemmene. Dessuten fungerer dagens styre veldig godt. Det gjelder både styrearbeidet og samarbeidet med administrasjonen. Det gjør det ekstra motiverende å fortsette. Alle drar i samme retning.

Knut Ivar Hov stiller til gjenvalg i VBL-styret.

Knut Ivar Hov stiller til gjenvalg i VBL-styret.

Knut Ivar Hov

Knut Ivar Hov bor på Finnsnes og jobber i Mahiassen Ventilasjon og Blikkenslager AS. Han har to års erfaring som styremedlem.

– Hvorfor engasjerer du deg for faget ved å påta deg styreverv?
Hadde tid og overskudd siden jeg har trappet ned i stillingsprosent. Jeg har alltid engasjert meg i verv og styrearbeid i jobben min.

– Hva er dine fanesaker i styrearbeidet?
– Rekruttering til bransjen og lærlinger

– Hvorfor ønsker du en ny periode i VBL-styret?
– Jeg vil fortsette jobben styret har startet med som for eksempel rekrutteringsprosjektet, å opprettholde utdanningen i faget og være med å drive organisasjonen videre.