Alle svenneprøver som skulle tas, er satt på vent landet rundt. Hos Blikkenslagermestrenes Opplæringskontor (BKBL) i Bergen er all aktivitet lagt ned og to lærlinger er permittert fra sine bedrifter.

Nå frykter Kjell Hæggernæs i BKBL at situasjonen skal føre til store økonomiske tap for de som er på vei inn i bransjen.

– Både for lærlinger, de som har tatt svennebrev og er nylig tilsatt i bedriften kan det føre til store økonomiske konsekvenser om situasjonen blir langvarig, sier Hæggernæs til Blikkenslagere.no.

Han viser til at en nyutdannet blikkenslager som blir permittert vil få 65 prosent av lønnen, men det gjelder de siste tre årene. Som lærling starter du gjerne på 120 kroner timen, og da blir det ikke rare utbetalingen, sier Hæggernæs.

Han forteller også at i den perioden lærlingeperioden blir satt på vent vil de måtte stå på lenger før de kan ta svenneprøven. Dermed vil de også kunne tape penger på forskyvninger i læretiden.

– Vi oppfordrer bedrifter til å unngå å ta ut lærlinger først. Men der de stenger ned byggeplasser og det ikke er noe å gjøre, så kan lærlinger bli rammet.

Kjell Hæggernæs har fått melding om en lærling som er i karantene, mens en annen er permittert fordi det er lite arbeid.

Alle prøver utsatt

Lisbeth K Schjelde og Sven Erik Knutsen følger nøye med på hva som skjer med elever og lærlinger i disse krisetider.

Lisbeth K Schjelde og Sven Erik Knutsen følger nøye med på hva som skjer med elever og lærlinger i disse krisetider.

For Opplæringskontoret BTV i Trondheim er 4 lærlinger permittert på grunn av situasjonen i bedriften etter utbruddet av Covid-19. Regjeringen har kommet med tiltak som også skal gjelde rammede lærlinger, men det er for tidlig å si noe om hvor mye lønn de får under permitteringen.

– Svenneprøvene som skulle gjennomføres før påsken ,er de utsatt til høsten 2020. Ellers følger jeg opp de elevene som har søkt læreplass innen våre fag, sier daglig leder for Opplæringskontoret BTV, Lisbeth K Schjelde.

I Oslo meldes det om at de aller fleste lærlinger fortsatt er i jobb, og ingen rapporter om at noen av dem er smittet.

– Alle svenneprøver, alle praktiske kurs, teoriundervisning og annet er utsatt på ubestemt tid. Situasjonen er like ny for oss som for dem, men vi jobber alle for å hjelpe hverandre, melder Sven Erik Knutsen ved Opplæringskontoret for ventilasjons- og blikkenslagerfaget i Oslo.

Spent på nye lærlinger

Også for OKH Vestfold meldes det om at bedriftene stort sett har aktivitet til å sysselsette arbeidsstokken og at lærlingene dermed ikke er berørt foreløpig.

Svenneprøver er utsatt til 26. mars foreløpig, men kan bli ytterligere utsatt.

– Vi er nok mest spent på hvordan det skal gå med formidlingen med nye lærlinger i år, sier daglig leder ved OKH Vestfold, Hilde Claussen.

Også i Tromsø er all undervisning på vanlig vis stoppet, men det er ikke så langt rapportert om lærlinger er permittert.