Jeg kan være enig med Stein Ove Asp at det er lite å tilby nye og gamle medlemmer i Møre og Romsdal hvis det bare er landsmøtet annet hvert år som er tilbudet. Her er en av to dager avsatt til faglige spørsmål og leverandørmesse. Om så festmiddagen andre dagen blir avbrutt av en seremoni med Den Gylde Hane, tar dette normalt ikke mer enn 10-15 minutter. Det er heller ikke gitt at det er noen seremoni på hvert landsmøte. Da går det straks fire år mellom hver seremoni. Jeg mener at det ikke er seremoniene som er vårt problem.

Er det for lang tid mellom møtene i Møre og Romsdal kan jeg anbefale tidsskriftet vårt som hele tiden tar opp aktuelle tema faglig og politisk, som en kan la seg inspirere av og bygge videre på.

Når det gjelder modernisering, kommer det av seg selv hvis bare laugene og forbundet holder aktiviteten ved like. En gang var faget vårt løktemaker, senere ble det bøtter og baljer i alle fasonger, så renner og nedløp (rør som siden ble eget fag). Løktene skulle moderniseres og få elektrisk lys (elektrikerfaget som følge av dette). Ventilasjon skapte ventilasjonsentreprenører. I neste omgang isolatørfaget. Som en del av vårt utvendige takarbeid er det opprettet et eget taktekkerfag. Som følge av alt det fasadearbeid vi gjør, er det nå på tale å opprette et eget montørfag.

Blikkenslagerfaget har hatt en rivende utvikling og er i dag et mer omfattende teknisk fag enn noen sinne, som Asp ønsker for medlemmene, matnyttige tilbud, god dialog, faglig innhold og reiser til leverandører, messer eller andre faglige samlinger. Det er dette det arbeides med hele året i laugene og forbundet. Heldigvis har vi noen personer i blant oss som har overskudd til å gjennomføre disse oppgavene. Hadde vi ikke hatt laug og forbund, er det ikke sikkert vi hadde hatt noe blikkenslagerfag i dag.

Står vi på barrikadene vil faget, utviklingen og moderniseringen gå av seg selv.
Lykke til med godt arbeid.

Hilsen Helge Ryttvad