Mann i blå dressjakke og blå skjorte på et kontor.
Styreleder i VBL, Jan Henrik Nygård, frykter inntektstap for VBL og andre mindre bransjeorganisasjoner og har satt saken på dagsorden hos NHO Byggenæringen.

Frykter inntektstap på grunn av oppkjøp

Styreleder i VBL, Jan Henrik Nygård, frykter inntektstap for VBL og andre mindre bransjeorganisasjoner som en følge av kjededannelser og oppkjøp av medlemsbedrifter. Nå har Nygård satt saken på dagsorden hos NHO Byggenæringen.

Publisert

Etter den nylige avholdte generalforsamlingen i NHO Byggenæringen fikk Jan Henrik Nygård anledning til å legge frem problemstillingen. Han pekte på at flere bedrifter kjøpes opp og at overtakende selskap ofte har et medlemskap i en annen forening i NHO.

– Vi ser nå at flere større aktører i byggenæringen kjøper opp små og mellomstore bedrifter fra ulike bransjer. Dette slår ulikt ut for de enkelte bransjeforeninger, og om vedtektene brukes aktivt, så er dette kun positivt. Om det i stedet tapper de mindre bransjeforeningen for medlemmer, og dermed inntekter, har det mer alvorlige konsekvenser. Færre medlemmer gir reduserte inntekter fra medlemskontingent, men også lavere inntekter fra ulike samarbeidspartnere som følge av redusert omsetning osv. Vi ser da konturene av en negativ spiral, der de mindre bransjeforeningene ikke vil ha økonomi til å betjene sin del av byggenæringen med hensyn til deltagelse i forhandlinger, revidere tariffer, rekruttering, kompetanseheving, kvalitet, og landsdekkende kontakt med medlemmer, sier Nygård og fortsetter:

– I en del tilfeller driver vi i dag rekrutteringsarbeid for store velfungerende bedrifter som ikke er med i VBL.

– Dette er en problemstilling vi ser komme, både i VBL, men også i mange andre mindre organisasjoner. Derfor tar vi dette opp og vi vil ta initiativ til å følge opp saken videre. Vi har allerede spilt inn saken til styret i NHO Byggenæringen som har begynt å se på saken. I forbindelse med NHO Byggenæringen sitt arbeid med fremtidig kontingent for bransjeforeningene, må dette løftes som en problemstilling, og det må utarbeides modeller som bidrar til kontinuitet og forutsigbarhet i alle bransjeforeninger som er medlem i NHO Byggenæringen. I tillegg til modeller for selve kontingentfordelingen, er det også naturlig å se på organisering av de mindre bransjeforeningene.

– I tillegg vil vi i VBL ha møter med de litt større konstellasjonene som kjøper opp VBL-medlemmer for å gjøre dem oppmerksomme på multimedlemsskap-modellen, sier Jan Henrik Nygård.

Powered by Labrador CMS