I en tid med mange negative nyheter, kan tall for søkingen til videregående skoler landet rundt være en positiv nyhet. I mange områder merkes det en tydelig økning til Vg1 bygg og anlegg, som igjen rekrutterer til andreåret med spesialisering som blikkenslager.

– Nå håper vi at denne positive trenden fortsetter også etter korona-krisen, sier Sven Erik Knutsen ved Opplæringskontoret for Ventilasjons- og Blikkenslagerfaget i Oslo og omegn.

Igjen klasse på Kuben

Han gleder seg over tallene som viser at det er en god økning til Vg1 bygg- og anleggsteknikk. Samtidig er han ekstra glad for at det igjen blir en klasse for blikkenslagerfaget ved Kuben videregående skole i Oslo.

– 6 elever har søkt seg til Kuben, samtidig som det er flere som har søkt seg til andre skoler i Oslo og som kan bli overført til en felles klasse, sier Knutsen.

Han viser til et de maksimalt kan ta 10 elever og at dette vil gjøre at flere kan utdannes som blikkenslagere de kommende årene.

For dette skoleåret ble det bare 4 elever, som førte til at det ikke ble noen egen klasse. I stedet har disse stort sett vært utplassert i bedrifter, og nå har alle disse fått tilbud om lærlingplass.

For bedriftene i Oslo-området har ikke korona-krisen skapt så store problemer at det har gått ut over lærlingene. Derfor er ingen permittert og mye av arbeidet på byggeplassene går nesten som normalt, med visse tiltak for å begrense smitte.

Fortsetter kampanje

Oslo kjørte en kampanje på Snapchat i vinter for å rekruttere flere til faget. Så langt er det vanskelig å lese ut av tallene om det har hatt en effekt.

– Dette vil vi først få merke til neste skoleår. Derfor fortsetter vi med ulike tiltak for å få flere til å søke. Av de 13 500 som gikk videre fra Snapchat for å søke informasjon skal vi fortsette markedsføringen mot neste søkerfrist, samtidig som det blir kampanje på Facebook rettet mot foreldrene, sier Knutsen.

Også i Stavanger er det for tidlig å trekke konklusjoner fra Snapchat-kampanjen som er kjørt, men det er en positiv trend i søkertallene.

Svært fornøyd

I Bergen kan Opplæringskontoret glede seg over at dobbelt så mange søkte seg til en plass ved KEM-linjen, og det er økning i tallene både for Vg1 og Vg2. Også i Trondheim er søkertallene til ventilasjons- og blikkenslagerfaget og antall søkere fra Tiller videregående skole er også svært bra.

– Jeg er svært fornøyd med årets resultat. I min tid har vi aldri hatt så mange søkere til læreplass. Nå ser vi at jobben vi har lagt ned med ulike tiltak som skolebesøk, kinoreklame, utplassering i bedrift, godt samarbeid med Tiller vgs, Snapchat med mere har bidratt til å øke antall søkere, sier daglig leder ved Opplæringskontoret BTV, Lisbeth K Schjelde.

Opplæringskontoret Vestfold kan også vise til gode søkertall. Til Vg2 KEM Vestfold er det hele 32 søkere, som er dobbelt så mange som får plass. Selv om de fleste vil bli rørleggere, er det håp om at noen også vil bli blikkenslager. Totalt har 14 søkt om læreplass i regionen.