Bygget skulle vært ferdig før nyttår, men er ennå ikke overlevert.

Nå er tålmodigheten slutt hos utbyggeren som hever kontrakten med Hent som totalentreprenør. De har igjen blant annet hatt underleveranser på ventilasjon av Bryn Byggklima AS.

Kommunen har forholdt seg til Hent og mener at det er en rekke forhold som over tid har gjort at de nå sier stopp.

– Problemene gjelder spesielt brannsikring, og det gjelder også forhold til ventilasjonsanlegget, sier prosjektleder Bjørn Nordvik i Frogn kommune.

Siden saken ikke er avsluttet selv om de nå har sagt opp kontrakten med Hent, ønsker han ikke å gå i mer detaljer om problemene.

– Dette er en sak mellom Hent og Frogn kommune. Bryn Byggklima og vår oppdragsgiver Hent er helt uenige i kommunens fremstilling av saken i media, sier Bjørnulf Hannevold som er divisjonsjef entreprise hos Bryn Byggklima.

Hent har ikke ønsket å uttale seg om kritikken som er kommet fram fra kommunen, annet enn at de mener kritikken er feil.

Avlyst flere ganger

I pressemeldingen som er sendt ut fra kommunen står det at Hent har innkalt kommunen til overtakelsesforretning flere ganger, men at denne hver gang har avlyst kort tid før.

Anlegget er fortsatt ikke klart til overtakelse mener kommunen, et halvt år etter opprinnelig plan. Det har ført til at kommunen har vært nødt til å omdisponere ansatte og befolkningen har vært utålmodig på å ta i bruk badeanlegget.

– Etter kommunens syn foreligger det svært mange og til dels alvorlige feil og mangler ved det arbeidet som Hent som totalentreprenør har ansvar for, skriver kommunen i pressemeldingen.

De mener det er feil som ikke lett oppdages ved ordinær befaring. Det er fire hovedgrupper forhold til feil mener kommunen.

Mange feil

– Det dreier seg om manglende overholdelse av brannkrav og feil utførelse av brannsikring. Ventilasjonsanlegget er underdimensjonert og det er mange feil/ svakheter i utførelsen av ventilasjonssystemene forøvrig, skriver kommunen om to av de fire punktene.

I tillegg er taket over bassenget konstruert feil og må bygges på nytt, og kravet til akustikk oppfylles heller ikke, mener kommunen. I tillegg er det mange mindre feil som er påpekt.

Siden desember 2017 har kommunen bedt Hent om ta tak i dette ved en rekke anledninger, uten at det har skjedd.

– Det vil koste et tosifret antall millioner å ferdigstille, arbeidene vil bli kompliserte og ta mange måneder, skriver kommunen i pressemeldingen.

Dagmulkt

Dagmulktperioden på 100 dager er for lengst utløpt etter forsinkelse i arbeidet.

– For ordens skyld vil vi fremheve at kommunen har gjennomført et stort antall befaringer, vi har engasjert flere selvstendige rådgivningsmiljøer innen de fleste fagdisipliner for både å kontrollere Hents arbeider og kvalitetssikre egne vurderinger og funn. Beklagelig nok har samtlige involverte rådgivere bekreftet feilene og selv ved gjentatte undersøkelser har man både påvist flere og alvorlige feil enn det vi har lagt til grunn tidligere, skriver kommunen.

Fordi Hent har bestridt det aller meste av innvendinger, fant kommunen ut at de måtte gå til det skritt å avslutte kontrakten.

Nå starter arbeidet i samarbeid med rådgiverne med å forberede utbedring og ferdigstillelse av Bølgen.

– Nå må vi få en oversikt over hva som må gjøres for å få et ferdig bygg, og så engasjere nye aktører som kan utføre jobben, sier Bjørn Nordvik.