Mange har lest omtalen av rapporten fra Rise Fire Research i Trondheim på Blikkenlagere.no.

For VBLs styreleder Bent Sæthre kom det ikke som noe sjokk at brannisolering av ventilasjonskanaler kan føre til det motsatte av ønsket effekt.

– Dette resultatet overrasker meg egentlig ikke. Allerede for noen år siden kom det en lignende rapport i Sverige hvor de testet kjøkkenventilasjon. Her fikk det anlegget som brannisolerte kjøkkenventilasjonen større brannskader enn de som ikke gjorde det, sier Sæthre til Blikkenslagere.no.

Han har som daglig leder i Walther Sæthre & co AS erfaringer som har gjort at han har stilt spørsmål rundt dette lenge. Hva skal isoleres og hva trengs ikke å isoleres, er et tema mange har diskutert lenge i bransjen.

– Her har det lenge vært flytende regler, og det bør komme mer dokumentasjon om hva som er fornuftig og ikke, sier Sæthre som peker på at ingen tatt hensyn til resultatet av den svenske rapporten.

Bent Sæthre er ikke overrasket over rapportens konklusjon.

Bent Sæthre er ikke overrasket over rapportens konklusjon.

Foto: Anders Tøsse, Vest Vind Media

Trenger regler

Han mener det ofte er flytende beskrivelser i anbud om hvordan brannisolering skal være, og mye er opp til hver enkelt entreprenør å finne ut av.

– Derfor burde det vært klarere regler å forholde seg til for alle i bransjen. Kanskje kan denne nye rapporten bidra til en avklaring, sier Sæthre.

Han varsler at dette temaet vil bli berørt under Fagdagen (tidligere Ventilasjonsforum) som VBL arrangerer på Gardermoen 3. april.

Glava avventer

Også isolasjonsprodusenten Glava har mottatt nyheten med stor interesse. Glava var ikke kjent med rapporten før Blikkenslagere.no tok kontakt før helga. De har nå sett nærmere på saken og marketing- og kommunikasjonsdirektør Per Stræde sier følgende:

– Dette med brann og kanaler er en svært kompleks problemstilling, og rapporten vil utvilsomt diskuteres iherdig av ekspertmiljøene. I Glava forholder vi oss uansett til det som til enhver tid er gjeldende regelverk. Vårt fokus er å utvikle bærekraftige og miljøriktige isolasjonsprodukter som er optimalisert for norske forhold, sier Stræde.

Han og Glava er positive til at aktører i bransjen tar ansvar og investerer i forskning og utvikling.

– Det er med på å drive bransjen videre. Og dersom denne rapporten fører til at myndighetene endrer på regelverket, så vil vi selvfølgelig forholde oss til dette og videreutvikle våre løsninger. Markedet kan alltid være trygge på at vi har produkter tilpasset norske krav og forventninger, sier Stræde.

Her kan du lese mer om rapporten: