Flere entreprenører innen blikk og ventilasjon er kritiske til den strenge praksisen som Oslo kommune har når det gjelder bruk av underentreprenører. Kravet er at det kun skal være én underleverandør i en entreprise. Om det skal være flere må dette avtales når hovedentreprisen undertegnes.

Dette fører til at det blir vanskelig å skaffe kompetanse underveis i et prosjekt. En bedrift Blikkenslagere.no har snakket med sier at reglene har en slagside og fører til mye byråkratisk arbeid.

Vi har forelagt disse utfordringene overfor administrerende direktør i kultur- og idrettsbygg i Oslo KF, Eli Grimsby.

Hennes erfaringer så langt er at Oslomodellen fungerer etter intensjonen, og er et godt kontraktuelt redskap for å ta tak i og gjøre noe med situasjonen hvis det oppdages avvik hos en leverandør.

– Når det gjelder ett ledd UE er formålet å forhindre ansvarspulverisering i forhold til seriøsitet og ha kontroll på kontraktskjeden og hvem som jobber på våre byggeplasser, sier Grimsby.

Hun erkjenner imidlertid at bruk av spesialkompetanse underveis i prosjekter skaper utfordringer. Derfor har de justert praksisen noe på dette området på bakgrunn av erfaringer og tilbakemeldinger.

Jordal Amfi er et av prestisjeprosjektene som bygges i Oslo og som må følge strenge regler.

Jordal Amfi er et av prestisjeprosjektene som bygges i Oslo og som må følge strenge regler.

Foto: Anders Tøsse, Vest Vind Media

Åpner for to ledd

– Dette gjør at vi nå lettere åpner opp for to ledd der det gis en god begrunnelse. Det er også et pluss når det kommer inn spesialist/fagarbeiderkompetanse som bidrar til å oppnå kontraktkravet knyttet til fagarbeidertimer.

Eli Grimsby opplever at leverandørene stort sett er fornøyd med at byggherren tar tak i de utfordringene byggenæringen har, og at det har blitt vanskeligere for useriøse aktører å få innpass på byggeplassene.

– Det stilles i forskrift og lov en rekke krav til (offentlige) utbyggere som manifesterer seg i dokumentasjonskrav til entreprenør og deres UE- er. Men det er også gjort en hel del for å forenkle søknadsprosessen for en UE, påpeker Grimsby.

Ikke færre tilbud

Det er også åpnet opp for i selve kontrakts-formularene at det kan tas inn en bestemmelse om inntil to UE, dersom dette begrunnes på en saklig og forsvarlig måte.

– Dette skal da skje etter en konkret vurdering. Det har skjedd etter innspill fra kommunens virksomheter og andre aktører, sier hun.

Så langt har ikke kommunen opplevd at strenge regler har ført til færre tilbud på entrepriser.

– Utover det så er de positive ringvirkningene at vi bidrar til at det er etterspørsel i markedet etter lærlinger og fagarbeidere, og at vi ser at søknadstallene til bygg og anleggsteknikk går opp på videregående skoler i Oslo, avslutter Grimsby.