KRAV: Produsentene eier EPD-ene – GK og andre som kjøper og monterer, er avhengige av at myndighetene eller byggherrene stiller krav, sier Leif Øie.

Klare med EPD, men ingen spør etter dem

GK Norge er klare for å levere miljødeklarasjon i prosjektene sine, men veldig få byggherrer og entreprenører spør etter EPD.

Det får divisjonsdirektøren i GK Norge til å reagere.

– Jeg er litt forbauset over at myndighetene ikke er på banen med et krav til EPD-er. Da ville markedet tatt tak i det umiddelbart, sier Leif Øie, som er divisjonsdirektør for entreprise i GK Norge.

Under ti prosent

Med rundt 2000 ansatte og cirka fire milliarder kroner i omsetning er GK Norge inne i en rekke store prosjekter i hele landet, men det stilles sjelden krav til EPD-er.

– Vi er forberedt på å levere miljødeklarasjon i hvert eneste prosjekt, men ser at byggherresiden ikke er moden nok. Kanskje er de usikre på hvordan de bør stille kravet, undrer Øie.

– Vi registrerer i alle fall at godt under ti prosent av prosjektene våre har krav til EPD-er og miljødeklarasjon på tekniske komponenter. Vi er forundret over manglende miljøkrav i byggeprosjekter og ønsker oss mer av det, men kravet må komme fra byggherresiden. Så langt skjer det i veldig liten grad, sier han.

Ønsker myndighetskrav

-Hva skal til for at det blir fart på dette?

– Det beste ville vært at myndighetssiden stilte krav til EPD for alle produkter i byggeprosjekter. Så snart et slikt krav var på plass, ville markedet ha ordnet dette helt selv. De som ikke hadde hatt EPD-er på plass, ville ha sørget for det veldig rask, mener Øie.

– Nest best vil være at vi har noen skikkelige byggherrelokomotiver som vil gå foran, men det vil ta betydelig lengre tid enn om det kom et myndighetskrav. Noen går allerede litt foran, slik som Statsbygg og noen andre byggherrer, blant annet de som er tilknyttet Grønn Byggallianse. Men jeg er ikke i tvil om at jeg ville foretrekke at det kom et krav fra myndighetene, sier han.

Vil påvirke

– Stiller dere krav til leverandørene deres om EPD og miljødeklarasjon?

– Vi har rammeavtaler med mange av de største leverandørene. Allerede for to år siden ga vi tydelige signaler om at de må forberede seg på at vi kommer til å prioritere produkter med EPD,så snart byggherrer og myndighetene stiller krav. Vi har signalisert at vi også kommer til å velge produkter med EPD, selv når det ikke stilles krav, hvis prisdifferansen mot alternativene er liten.

Rivende utvikling

– Vi ser at EPD-er i stor grad er på plass på byggematerialer som betong, trevare, stein og glass, men at det henger litt etter innenfor tekniske fag og komponenter, sier Leif Øie. Nå ser han likevel en rivende utvikling. – Jeg vil anta at de fleste tekniske produktene som vi jobber med, vil ha EPD-er på plass innen seks til tolv måneder, spår han.

– Det er viktig å understreke at det er produsentene av produktene som eier EPD-ene. Vi er en entreprenør som kjøper og monterer. Vi er derfor avhengige av at enten myndighetene eller byggherrene stiller krav.

– Med EPD-er på alle produkter vil forskjellene i miljøkvalitet bli synlige. Den første effekten vil være at produkter med høyt klimaavtrykk vil miste markedsandeler. Så vil disse produsentene trolig sette i gang produktutvikling for å komme med en ny generasjon med mindre fotavtrykk. Det vil være en positiv spiral som vil skape konkurranse om å lage produkter med lavest mulig klimaavtrykk. Det er en spennende utvikling, sier Leif Øie.

EPD-generator

Bransjeforeningen VKE har laget en EPD-generator. Det er et hjelpeverktøy for å lage EPD på en standardisert og effektiv måte. I generatoren, som LCA har utviklet, legger du inn egne data, og så beregner modellen klimaavtrykket. Med EPD-generatorer er det ikke lenger noen stor jobb å lage miljødata på egne produkter.

Powered by Labrador CMS