I løpet av helga har det begynt å synke inn hos de fleste at effekten av koronaviruset sin spredning verden over vil få alvorlige konsekvenser for alle. Nå ber styreleder i Ventilasjon- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund (VBL), Jan Henrik Nygård, både medlemsbedrifter og andre om å gjøre strakstiltak for å begrense skadene.

– Dette vil få alvorlige konsekvenser for alle medlemsbedrifter i VBL. For det første er det viktig å få avklart betalingsplikt ved permittering, karantene, hjemme med barn, øvrig familie, sier Nygård.

Han mener dagens ordning raskt vil føre til betalingsproblemer for mange bedrifter, og ser fram til tiltak som myndighetene nå setter i verk.

– Rettigheter med henhold til fristforlengelse på byggeprosjekter er en av problemstillingene. Følg godt med på meldinger som skal sendes knyttet til dette. For å begrense skadeomfanget har jeg for eksempel bedt ordføreren i vår kommune om å være fleksibel når det gjelder betaling av kommunale avgifter og andre krav fra kommunen i disse tider der cashflow vil bli utfordrende.

Vil vare lenge

Jan Henrik Nygård driver selv bedriften Norblikk AS i Florø og kjenner det selv på kroppen når krisen nå rammer. Samtidig vil han hjelpe medlemsbedrifter til å komme best mulig gjennom denne krisen, som vil vare i lang tid fremover.

– Vi må selvfølgelig presisere at vi har et samfunnsansvar og selvfølgelig må gjøre vårt for å begrense spredningen av viruset, påpeker Nygård.

Han ber bransjen følge nøye med på informasjon både om tiltak fra regjeringen, og det som kommer av råd fra bransjeorganisasjonene. Konkrete tiltak når alt er så uvisst er å sørge for å samle all informasjon om egen bedrift.

– Et siste råd er at en må samle dokumentasjon på alle kostnader dette medfører for senere kompensasjon. Det vil komme nye tiltak fra regjeringen fremover, sier Nygård.

I løpet av helga har det kommet flere tiltak.

Hovedtrekk fra første fase:

– Arbeidsgiverperioden ved permittering kuttes fra 15 til to dager.
– Frist for innbetaling av formueskatt utsettes.
– Selvstendig næringsdrivende (ENK) får utsatt innbetaling av forskuddsskatt til 1. mai.
– Ventedager før utbetaling av dagpenger til permitterte opphører.
– Kravet om 50 % arbeidstidsreduksjon for å ha rett til dagpenger endres til 40 %.
– Skattereglene endres slik at bedrifter som går med underskudd, kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år.

Søndag kom regjeringen med oppdatert informasjon om tiltak, hvor de utsetter innbetaling av arbeidsgiveravgift og etablerer låne- og garantiordninger på minst 100 milliarder kroner.

Mange hjelpetiltak

NHO har hatt en spørreundersøkelse de siste dagene, som avslører at flertallet av bedriftene vil merke effektene av koronatiltakene.

NHO har mye oppdatert informasjon om det som nå skjer. Her er det muligheter for medlemsbedrifter å stille konkrete spørsmål og få svar.

Også BNL har mye oppdatert informasjon, hvor det gis mange konkrete råd til alle de som har noe de lurer i denne vanskelige situasjonen.

– Utviklingen de siste dagene har vært svært krevende for byggenæringen. Mine tanker går til alle dere i bedriftene som jobber med å holde hjulene i gang i en svært krevende periode, sier Jon Sandnes, adm. dir. i Byggenæringens Landsforbund (BNL).