Stadig flere lar være å legge ut bilder og omtaler i av egne arbeider i sosiale medier. Kort og godt i redsel for å bli hudflettet av andre som synes jobben er for dårlig. Nå er flere redd det kan skape et negativt bilde av hele bransjen.

Vi har snakket med flere blikkenslagere som er redd for å legge ut bilder og omtaler både på sosiale medier og på nettsider hvor andre lett kan komme med negative kommentarer.

Ikke minst på Facebook-siden Blikkenslagere/ Norge har det kommet en del kommentarer til bilder av arbeider som har skremt blikkenslagere fra vise frem sine prosjekter.

– Vi må ha større takhøyde for andres arbeider, så lenge det ikke er gjort på en faglig feil måte som enten er stygt eller som ikke holder faglig mål, sier Jarle Kristiansen som er avdelingsleder for VBL i Oslo og Akershus.

På ulike måter

Kristiansen gikk nylig ut i et innlegg og forsvarte en fersk blikkenslager som fikk kommentarer om at arbeidet han viste frem bilde av var alt for dårlig utført. Kristiansen mener mange blir livredde for å vise frem faget dersom det ikke er hundre prosent strøkent.

Spesielt gjelder dette unge og ferske fagfolk.

– Vi må være åpen om at ting kan gjøres på ulike måter, uten at det trenger å være feil. Når en læregutt får slike negative kommentarer er det med på å skremme folk, og skape et negativt bilde av vår bransje, sier Kristiansen.

Han mener heller at det bør komme konstruktiv kritikk om hvordan utførelsen kan gjøres på flere måter, uten at den som har lagt inn et bilde blir rakket ned på.

Mange verdensmestre

– Det sitter hundre verdensmestre rundt omkring og skal kritisere alt. Her etterlyser jeg en mer positiv tone for å komme med gode løsninger, og ikke bare si at ting er stygt eller feil.

Kristiansen tror kanskje det kan være en generell holdning tradisjonelt i bransjen at alt du selv gjør er perfekt, mens alle de andre gjør feil. Det er her blikkenslagermesteren, som er daglig leder hos Olaf Johansens Eftf AS, ønsker seg en mer positiv tone overfor kolleger.

Samtidig ser han at det også kommer inn positive innlegg, hvor blikkenslagere spør om gode forslag til løsninger.

Konstruktiv

Erling Solhaug synes det snakkes for mye negativt om andres arbeider.

Erling Solhaug synes det snakkes for mye negativt om andres arbeider.

Også andre ledende blikkenslagere etterlyser en mer positiv omtale av bransjen i sin helhet og andre kolleger, ikke minst for å tiltrekke seg flere unge til faget.

– Selv har jeg ikke opplevd dette, men jeg ser at det snakkes mye negativt om andres arbeider. Selvfølgelig bør det som legges ut være faglig forsvarlig, ellers vil dårlig og stykt arbeid være negativ reklame for vårt fag, sier Erling Solhaug som er avdelingsleder for VBL Bergen.

Han mener generelt det bør være en positiv tone når det snakkes om faget, og at dersom noen mener at arbeid er utført feil, bør dette komme i form av konstruktiv kritikk.

– Om det bare er negativt bør du heller la være å kommentere. Det gjelder å være konstruktiv og oppføre seg når vi skriver om faget hvis vi skal unngå at det skaper et negativt bilde av hele bransjen, sier Erling Solhaug.