Bransjens største og råeste fabrikk er målet når TROX Auranor AS bygger den nye fabrikken på Brandbu. Etter en tids prosjektering starter nå arbeidet med bygget gir bedriften totalt 13 000 kvadratmeter til dispensasjon.

Målet er å befeste sin posisjon som markedsleder i Norge, og legge grunnlaget for at de kan vokse i Sverige, Danmark og øvrige land.

Ny fabrikk medfører at all produksjon blir på ett plan.

– Det er vårt ønske å bli den mest innovative innen miljøvennlig produksjon og automatisering av prosesser vi benytter i vår produksjon. Vårt overordnede mål med den nye fabrikken er å øke vår kapasitet og samtidig bli enda mer konkurransedyktige, sier administrerende direktør Peter Sønderskov i en pressemelding.

Eget studio

TROX Auranor vil få nye og utvidede laboratoriums-fasiliteter, og et stort og nytt kompetanse- og kundesenter som får navnet TROX Academy. Her legges til rette for forskning, demonstrasjoner av produkter i nye airflow studio, presentasjoner og kursvirksomhet, samt en fyldig utstilling.

– Vi går nå en spennende tid i møte hvor både produksjons- og salgsaktiviteten skal være høy, samtidig som detaljplanlegging av ny fabrikk tar mye tid. Nye investeringer i automatisering og maskiner som plasseres direkte i den nye fabrikken gjør at vi skal kunne opprettholde produksjons- og leveringskapasitet under flytteprosessen.

Entreprenøren Syljuåsen AS har fått totalentreprisen og er nå i gang med arbeidet etter lang tids prosjektering. Sweco Norge AS har prosjektert det nye bygget.

Her underskrives kontrakten for bygging. Foran fra venstre: Anders Myhre og Anders Elje fra Syljuåsen, Peter Sønderskov fra TROX Auranor. Bak fra v.enstre Trond Pettersen, Torunn Lismoen, Tobias Paull, Sturla Ingebrigtsen, Tore Stenbråten, Tormod Grindstad – alle fra TROX Auranor og Per Kristian Borgli fra Sweco. Foto TROX Auranor.

Her underskrives kontrakten for bygging. Foran fra venstre: Anders Myhre og Anders Elje fra Syljuåsen, Peter Sønderskov fra TROX Auranor. Bak fra v.enstre Trond Pettersen, Torunn Lismoen, Tobias Paull, Sturla Ingebrigtsen, Tore Stenbråten, Tormod Grindstad – alle fra TROX Auranor og Per Kristian Borgli fra Sweco. Foto TROX Auranor.