Ny opplæringslov vekker reaksjoner

I forslag til ny opplæringslov foreslår Kunnskapsdepartementet å avskilte opplæringskontorene som part i lærekontrakten og flytte lærlingtilskuddet over til bedriftene. Det vekker reaksjoner.

Publisert Sist oppdatert

Blir forslaget vedtatt vil det ødelegge fagopplæringen for tusenvis av bedrifter og yrkesfagelever landet rundt, hevder Opplæringskontorenes Landsforening i en pressemelding.

Siden 1967 har opplæringskontorene hatt ansvar for å rekruttere elever til fagopplæring, skaffe dem læreplass i bedriftene og følge dem opp faglig og sosialt til de består fagprøve eller svenneprøve. De rundt 330 kontorene har i dag status som lærebedrifter og er part i lærekontraktene. De mottar lærlingtilskudd fra fylkeskommunen på vegne av sine medlemsbedrifter.

Tror antall læreplasser vil falle dramatisk

Opplæringskontorenes Landsforening mener departementets forslag vil svekke yrkesfagopplæringen i en tid med stort behov for mer faglært arbeidskraft.

Antall læreplasser i Norge vil falle dramatisk som en konsekvens av den nye loven.

– Antall læreplasser i Norge vil falle dramatisk som en konsekvens av den nye loven. De aller fleste lærebedrifter som har tegnet læreplassgaranti har gjort dette under forutsetning av at opplæringskontorene er part i lærekontrakten. De aller fleste lærebedrifter er små og mellomstore bedrifter. De har i snitt 1,6 lærlinger og har ikke egne avdelinger for opplæring, sier Alf-Ole Reinholdtsen, styreleder i Opplæringskontorenes Landsforening.

Dårlige fagtilbud og mindre trygghet for lærlingene

For lærlingen betyr opplæringskontoret et sosialt og faglig holdepunkt i læretiden. Læreperioden starter etter to år med videregående når eleven er 17 år gammel. Ofte blir lærlingene eneste ungdom i bedriften der de har læreplass. Opplæringskontorene følger opp at lærlingene får den variasjonen og kvaliteten de skal ha i opplæringen for å bestå fagprøve og svenneprøve. I tillegg er opplæringskontoret et sted der lærlingene møter jevnaldrende, får venner blant likesinnede, kursing og et faglig nettverk, skriver Opplæringskontorenes Landsforening i pressemeldingen.

Lærlingordningen består av rundt 24 000 lærebedrifter med rundt 40 000 lærlinger. Dermed velger 80 prosent av alle lærlinger å være tilknyttet lærlingordningen gjennom et opplæringskontor.

Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes landsforbund (VBL) har allerede hatt møter rundt den foreslåtte nye opplæringsloven. Forslaget har vakt reaksjoner hos opplæringskontorene og medlemmene, særlig forslagene som gjelder oppæring i bedrift og opplæringskontorenes rolle. I høringen vil VBL samordne sine synspunkter med BNL og NHO.

Powered by Labrador CMS