Mens bransjeorganisasjonene slår alarm og kan fortelle om at de taper konkurransen mot useriøse aktører, går administrerende direktør i Statsbygg, Harald Vaagaasar Nikolaisen ut og ber om at flere varsler.

– Byggebransjen har hatt en ukultur der varsler om ulovligheter ikke er blitt verdsatt, og uønskede hendelser har blitt skjøvet under teppet. En sunn utvikling i byggebransjen er avhengig av varslere og en sunn varslingskultur, skriver Nikolaisen i en kronikk i Byggfakta.

Han mener at bransjer og virksomheter som mottar mange varsler bør takke for det, og viser til at viser til at bøller og banditter har fått plass i norsk bygge- og anleggsbransje. Statsbygg har 100 byggeprosjekter gående i hele landet og investerte i nybygg for 7,5 milliarder kroner i 2019, men mottok bare 6 varsler om mulige ulovligheter.

Nikolaisen viser til organisasjonen Fair play bygg i Oslo som vil gjenreise en seriøs byggenæring med like konkurransevilkår. De forteller om utenlandske arbeidere som etterspør avtalefestet lønns- og arbeidsvilkår, men blir møtt trussel om juling.

Trakassering

– Bransjer og virksomheter som mottar mange varsler bør takke for det. Varslene er viktig informasjon om bransjens utfordringer og hvordan vi kan ta tak i problemene. De gir virksomhetene en mulighet til å rette opp feil og ulovligheter, og å sørge for bedre rutiner. Varslere kan bidra til at vi kan unngår sosial dumping, kriminelle handlinger, seksuell trakassering, ulykker eller andre uønskede hendelser. Manglende varsler om slike forhold er et alvorlig problem for bransjen, skriver Nikolaisen.

Han viser til at Statsbygg oppfordrer egne ansatte og alle som jobber på deres prosjekter om å varsle om kritikkverdige forhold.

Anonymt

– Varslerne skal vite at vi er forberedt på å ta hånd om dem og beskytte deres interesser. Den det varsles om har også krav på anstendig behandling. Hos oss behandles varslene i en egen varslingkomité, som består både av egne ansatte og ekstern ekspertise, påpeker han.

En egen varslingskanal er tilgjengelig for alle via nettsidene til Statsbygg og alle som vil kan varsle anonymt.

– Statsbygg forplikter seg til å beskytte alles rett til å varsle, og vil påse at varsleren ikke utsettes for bebreidelser, gjengjeldelse, sanksjoner eller andre negative reaksjoner. Det bør alle som ønsker en seriøs bygge- og anleggsbransje gjøre, avslutter Nikolaisen.