Stadig flere leverandører i Norge opplever at varer til bransjen ikke lenger kan leveres. Nå melder Lindab at situasjonen i Italia er så kritisk ved at myndighetene strammer inn tiltakene, at det fører til problemer for enkelte fabrikker.

– Vår fabrikk i Milano som produserer brannspjeld, stenges dermed frem til 3. april. Vi kontakter aktuelle kunder som blir berørt, skriver Lindab på sine nettsider.

Dette gir foreløpig ingen konsekvenser for kundene.

– Vi har bra med produkter i Norge og på sentrallageret i Sverige. Derfor er dette ikke kritisk per i dag og det berører ingen prosjekter, sier salgssjef for ventilasjon i Lindab, Arne Boyle til Blikkenslagere.no.

Han vet ikke om fabrikken kommer i gang igjen etter 3. april og situasjonen er usikker.

– Markedet generelt har ikke endret seg mye etter virus-utbruddet. Men vi informerer fortløpende om situasjonen, sier Boyle.

Prisøkning

Lindab kan ellers melde om at det nå blir en ekstraordinær prisøkning på grunn av valutasituasjonen.

– Vi har varslet en ekstraordinær prisøkning gjeldende fra 19. april. Vi ber om forståelse og håper de nærmeste dagers utvikling kan gi oss en indikasjon på hvilket nivå vi må legge prisøkningene på, forteller Lindab.

De håper bransjen har forståelse og kan være med på en deling av de store ekstrakostnadene i forbindelse med valutatapene den siste tiden.

Midlertidig

Flexit har så langt ikke hatt store problemer med vareleveransene. Selv om de kjøper komponenter fra hele verden, er mye produsert i Norge.

– Vi har foreløpig ikke blitt berørt av fabrikker som ikke kan levere produkter. Våre leverandører har så langt klart å levere varene, sier administrerende direktør i Flexit, Knut Skogstad.

De få varene de får levert fra Italia har gått greit foreløpig. Komponenter fra Kina kan på sikt skape skape problemer, men det den største utfordringen nå er den svake norske kronen.

– Valutasituasjonen er et kjempeproblem og er i dag en større utfordring enn varelevering. Vi har sendt ut et generelt prisvarsel, og kommer konkret tilbake til hva dette innebærer for enkelte produkt, sier Skogstad.