De siste dagene har det rast en debatt om det er riktig å endre navnet på faget vårt. Etter at Egil Pettersen gikk ut i blikkenslagere.no og foreslo at faget bør få et mer representativt navn, har det fått kommentarene på Facebook-sidene til blikkenslagere.no og Blikkenslagere/ Norge til å løpe løpsk.

– Dette er bare en debatt om Keiserens nye klær, mener Arne Petter Ugelvik i Fagblikk AS i Molde.

Han mener at mye har forandret seg i faget, men at mange ting ikke har gjort det.

Kasper Kaarbø som administrerer Blikkenslagere/Norge-siden la ut en spørreundersøkelse hvor medlemmene kunne stemme på hvilke navn som var best.

Blikkenslager var første alternativ, mens det ble forslag om tynnplatetekniker, blikkolog, kobberkommandant og blikkenslagerkunstner var blant alternativene.

Her er det overveldende flertall for å beholde dagens navn med 212 stemmer. Forslaget om tynnplatetekniker har fått åtte stemmer, og ingen andre forslag kom noe høyere.

– Mye viktigere enn selve navnet er hva vi legger i det. Vi må være offensiv på fagets vegne, og bedriftene må selv jobbe aktivt for å skaffe seg rekruttering.

Lar toget gå

– De beste bedriftene jobber aktivt hele tiden for å få tak i flere blikkenslagere, og lykkes. Her må vi være på hele tiden. I min bedrift er vi ute på skolene jevnlig for å få ungdom til å interessere seg i faget. Derfor har bedriftene jeg har jobbet i siden år 2000 utdannet 15 lærlinger, sier Ugelvik. Til høsten blir han pensjonist, men blir fortsatt litt aktiv.

Han er mer opptatt av at blikkenslagerbransjen har sittet på perrongen og latt toget gå gang på gang i forhold til fagområder, enn en diskusjon om navn.

Her peker han på at alt for mange overlater rekrutteringsarbeid til VBL og andre.

– I stedet må vi sørge for at faget er kjent, og at de unge vil velge oss. Det kommer hele tiden nye produkter og nye måter å gjøre ting på. Ikke minst innen ventilasjon skjer det mye, men det er ikke i forhold til navnet på faget at skoen trykker, sier Ugelvik.

Han tror ikke faget blir bedre kjent hos de unge med å kalle det tynnplatetekniker.

Hverdagen blir digital

Enkelte ganger forventes det jo at vi kan trylle, så tynnplatemagiker hadde kanskje ikke vært helt upassende, skrev Øyvind Edvardsen i en Facebook-kommentar.

– Hverdagen til de fleste av oss er betydelig annerledes, og ikke minst digital, noe som nok også er framtiden til faget/fagfeltet, skriver Frode Petersen som synes det er interessant å vurdere navnet.

– Å forandre på noe som viser til århundrer med tradisjon, blir starten på å radere ut faget, skriver Trond Olav Meistad i en kommentar.

– Egil Pettersen hiver ut en liten brannfakkel her, men dette støtter jeg. Mener faget er moden for en saklig drøfting rundt dette temaet, skriver Kjell Håvard Solheim som har hatt en sentral rolle i VBL når det gjelder fremtidig utdannelse innen faget.