Leo Ajkic står på scenen med mikrofon og snakker til forsamlingen.
Leo Ajkic snakket om rus og snakket om at ungdommene har større påvirkning enn de selv tror.

Samlet 350 lærlinger i Vestfold

Medbyggerne og opplæringskontorene samlet 350 lærlinger, vg 2 elever og fagansvarlige på Bakkenteigen kulturhus i Vestfold.

Samlingen besto av ungdommer som er under utdannelse mot håndverker og entreprenørfag som tømrer-, snekker-, betong-, murer-, maler-, blikkenslager-, glass-, anlegg, isolatør- og taktekker- , rørlegger, anleggsgartner og elektriker.

– Sammen fremmer vi gode holdninger for et rettferdig og trygt arbeidsliv innenfor bygge- og anleggsbransjen, sier daglig leder Hilde Claussen, Opplæringskontoret for Håndverksfag i Vestfold. Hun får støtte fra de andre opplæringskontorene innen bygg- og anleggsbransjen i Vestfold.

Opplæringskontorene stod sentralt i arrangementet for lærlingene.

Gode holdninger

– Vi har allerede fått mange positive tilbakemeldinger om samlingen, så dette vil nok opplæringskontoret, lærebedriftene og Medbyggerne fortsette med. Gode holdninger om arbeidslivets spilleregler er viktig, både for oss og for lærlingene som skal ut og er i arbeidslivet, sier daglig leder Hilde Claussen, Opplæringskontoret for Håndverksfag i Vestfold.

Kvalitetsstempel

– Gratulerer - dere har skutt gullfuglen, sa avdelingsleder Fredrik Nilsen, fra Murmester Dag Arne Nilsen AS som stod på podiet og snakket til ungdommene.

– Som håndverkere er dere ettertraktet og garantert jobb, og dere kan ikke erstattes av roboter. Hva som kjennetegner en seriøs bedrift, er jo at den blant annet er en Medbygger-bedrift. Det er et kvalitetsstempel, sa Nilsen.

Bilde fra amfisalen på Bakkenteigen kulturhus i Vestfold med 350 i salen.
Medbyggerne og opplæringskontorene samlet 350 lærlinger, vg 2 elever og fagansvarlige på Bakkenteigen kulturhus i Vestfold

Viktig innhold og en lærerik dag

Samlingen ga lærlingene en god innføring om seriøsitet og konsekvenser av svart arbeid. Arbeidslivets regler og forventninger, plikter og sikkerhet og ikke minst egne rettigheter. Engasjerte foredragsholdere fra arbeidsgiverne, Skatteetaten, politi, Fellesforbundet og Regionalt verneombud sørget for viktig innhold og en lærerik dag.

Større påvirkning 

Det hele ble avsluttet med et skråblikk på rus ved Leo Ajkic, med en oppfordring om å ta vare på hverandre. Se dere selv litt i andre. Det er viktig å snakke sammen. Alle ønsker å bli sett og utenforskap er vondt. Dere vet - og dere har større påvirkning enn dere tror. Dere kan gjøre en forskjell, sa Ajkic.

Uken før hadde Medbyggerne tilsvarende samling for lærlinger i Telemark med 300 deltakere.

Tre ungdommer som har pause. Spiser mat og drikker brus.
Samlingen i på Bakkenteigen kulturhus i Vestfold ble en dag med mye påfyll for ungdommene.
Powered by Labrador CMS