Nylig gikk blikkenslager Walther Karppinen ut her på Blikkenslagere.no og sa rett ut at dersom han ble presset til å gjøre oppdrag som strider mot det som er anbefalt blant annet av Sintef Byggforsk, sa han heller nei til jobben.

– Noen viser til at de har utført en løsning på en bestemt måte i alle år og at dette har fungert. Men vi ønsker å komme med løsninger der vi vet at taket blir tett over tid, sier seniorforsker Sverre Bjørn Holøs i Sintef Byggforsk til Blikkenslagere.no.

Han og andre fagfolk har flere ganger opplevd at ikke alle er like fornøyde når de kommer med sine klare råd om dobbeltfals og andre løsninger for å garantere at det blir tett.

Sintef har løsning med dobbeltfalt på gesims som løsning, og mener enkeltfals er for risikabelt selv om det er tett lag under.

Blir sint

– Noen blir sinte på oss for de forslag vi kommer med, og mener det holder med enklere løsninger. Men vi kan ikke basere oss på flaks og godvær når Sintef gir sine råd om hva som skal gi tette hus gjennom mange tiår, poengterer Holøs.

Han peker også på at været endrer seg og at det som en blikkenslager tidligere har gjort med enkle løsninger, ikke nødvendigvis vil hold ei fremtiden der det vil bli mer ekstremvær.

Holøs trekker også frem det som Karppinen fortalte om risikoen for å bli stående ansvarlig overfor forsikringsselskapet om løsningene er for dårlig.

Fuktseminar

– Vi ser at stadig flere entreprenører setter ut arbeid med beslag og blikkenslagerarbeid til enkle løsninger fra snekkere som ikke kan nok. Derfor er det viktig at vi kommer med klare råd om hva som er best for bransjen for å få tette hus, sier Holøs.

14. mars står han og Sintef Byggforsk ansvarlig for nok en utgave av Norsk fuktseminar, hvor de fra år til år tar fatt i ulike tema.

I år blir det blant annet fokus på forsikringsbransjens rolle. I fjor deltok også en del blikkenslagere på seminaret.

– I år blir det mest fokus på vann som kommer av flom og den type skader og hva som skjer med rehabilitering, erstatning og forsikring, sier Holøs.