To personer i signalklær inne i en tunnel
Under Husebyskogen i Oslo bygges et topp moderne vannbehandlingsanlegg med kapasitet til alene å kunne forsyne hele Oslos befolkning med rent drikkevann.

Skal levere ventilasjon til stort vannbehandligsanlegg 

GK har blitt tildelt en omfattende kontrakt med AF Gruppen på det nye vannbehandlingsanlegg på Huseby i Oslo. GK skal bidra med ventilasjon, rør og kulde i det nye vannbehandlingsanlegget.

AF Gruppen bygger nytt vannbehandlingsanlegg på Huseby som del av prosjektet «Ny vannforsyning Oslo». Vannbehandlingsanlegget skal rense vann fra den nye reservevannkilden, Holsfjorden. Hele reservevannforsyningen skal stå klart innen 2028. Håvard Pallin Grønning, prosjektutvikler hos GK, ser fram til å starte på prosjektet:

– Dette er et spennende, stort og tverrfaglig prosjekt for GK. Vannforsyningen i Oslo er sårbar. Det finnes ingen reservevannkilde i dag. Sammen med hovedentreprenør AF Gruppen, skal vi bygge et nytt og robust anlegg som gir Oslos befolkning sikker tilgang på drikkevann i mange generasjoner fremover.

Mann med briller og skjegg i kontormiljø.
Prosjektutvikler Jonas Bergstrøm i GK.

Skal prefabrikkere ved byggeplassen 

GK starter opp arbeidet med prosjektet omgående, og skal levere både ventilasjon,rør og kulde. Leveransen inkluderer komplette sanitær-, varme-, kjøle-, og luftbehandlingsanlegg. Arbeidet vil utføres over en periode på tre år. Arbeidet vil i all hovedsak foregå inne i fjellanlegget på Huseby vest i Oslo. GK vil legge til rette for stor grad av prefabrikkering av blant annet varme- og kjølesentraler, for å effektivisere produksjonen inne i fjellet. De setter blant annet opp en produksjonshall på 1000 kvadratmeter hvor de skal prefabrikkere rørløsninger før de kjøres inn i anlegget via store tuneller.

– Dette er nybrottsarbeid. Vanligvis prefabrikkeres rørene i Øst-Europa for så å fraktes hit, men vi vil produsere de lokalt like ved byggeplassen. Det er både miljøvennlig og lønnsomt, for oss og for klimaet, forteller Grønning.

Leveransen til prosjektet omfatter blant annet en rekke avfuktere, spesialavtrekk, kjølemaskiner og kjøleenheter i varierende størrelser. Prosjektutvikler Jonas Bergstrøm i GK, utdyper:

– Det at vi nå skal prefabrikke lokalt vil bli viktig påfyll i erfaringsbanken.

Mann i blå jakke på byggeplass.
Håvard Pallin Grønning, prosjektutvikler hos GK.

Nullutslipp og fossilfrie anleggsplasser

Byggherre Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten stiller strenge krav til klima- og miljøtiltakene i prosjektet. Innen 01.01.2025 er målet nullutslipp for alle byggeplasser. Det betyr at alt av maskiner, kjøretøy og borerigger i prosjektet skal være elektriske, og eller bruke biodrivstoff uten palmeolje. Det legges vekt på størst mulig grad av gjenbruk av masser, og de skal være kortreiste.

Bergstrøm forteller at det i tilbudsprosessen også ble lagt vekt på pris, fremdriftsplan og grensesnitt, organisasjon, kapasitet og oppgaveforståelse.

– Dette skal være en tegningsløs byggeplass. Hele prosjektet settes opp som en BIM-modell i 3D. Kravene til klima og miljø i dette prosjektet resonnerer godt med GKs visjon om å være et klimaforbilde i byggenæringen, forteller Bergstrøm.

Om prosjektet: Ny vannforsyning

I dag forsyner Maridalsvannet 90 prosent av Oslos befolkning med drikkevann. En svikt i vitale deler av systemet som forsyner byen med vann, kan få alvorlige konsekvenser. Det finnes i dag ingen reservevannkilde som kan sørge for drikkevann til alle innbyggerne i Oslo, hvis noe galt skjer med dagens vannforsyning. Oslo er også Europas raskest voksende by og prognosene tilsier fortsatt kraftig befolkningsvekst. Derfor er Oslo kommune nå i full gang arbeidet med å få på plass en fullgod reservevannforsyning.

Oslo kommune henter vann fra Holsfjorden i Lier kommune. Under Husebyskogen i Oslo bygges et topp moderne vannbehandlingsanlegg med kapasitet til alene å kunne forsyne hele Oslos befolkning med rent drikkevann. Det bygges også et nytt stamnett for sikker overføring fra Huseby og ut til byens befolkning.

Dronefoto av anleggsplass.
GK har blitt tildelt en omfattende kontrakt med AF Gruppen på det nye vannbehandlingsanlegg på Huseby i Oslo.
Powered by Labrador CMS