Skole og opplæring

Lærer Mads Lyngås kan se frem til full klasse til høsten ved Kuben vgs. Her er han sammen med tidligere elev Rebecka Melbo som nå er lærling.
Lærer Mads Lyngås kan se frem til full klasse til høsten ved Kuben vgs. Her er han sammen med tidligere elev Rebecka Melbo som nå er lærling.

Denne skolen har rekordsøking til blikkenslagerfaget

Blikkenslagerklassen har 12 plasser og i år er det flere søkere enn plasser. Det har ikke skjedd på svært lenge.

Publisert

Mens det i fjor bare var 4 som søkte seg til ventilasjons- og blikkenslagerfaget i hovedstaden, har hele 13 søkt i år. I utgangspunktet er det 12 plasser ved Vg2 på Kuben videregående skole.

– Endelig har søkingen til faget i Oslo løsnet. Nå ser vi veldig positivt på fremtiden, sier faglig leder Sven Erik Knutsen ved Opplæringskontoret for Ventilasjons- og Blikkenslagerfaget – Oslo og omegn.

Han har nå 50 løpende lærlingekontrakter i snitt, som er mer enn noen gang. 13 søkere til faget på Vg2 er det høyeste tallet som har vært i regionen på de 14 årene Knutsen har vært ved opplæringskontoret.

– Det er et eller annet som er gjort i Oslo den senere tiden som har ført til de gode tallene. Kampanjen vi har ført det siste året har trolig hjulpet og det blir interessant å finne ut konkret hva som har utløst de gode søkertallene, sier Knutsen.

Vil spørre elevene

Han tenker at det vil være naturlig at lærer Mads Lyngås vil spørre elvene som starter til høsten om hva som gjorde at hver enkelt valgte å søke seg til faget.

– Da får vi trolig svar på om det er generelle trender med interesse for byggfag som har slått inn eller om rekrutteringskampanjen har bidratt sterkt til de gode resultatene, sier Knutsen.

Variert landet rundt

Tallene for landet som helhet viser lik søkning til bygg og anleggsteknikk. For Vg2 er KEM delt opp i år og derfor er tallene vanskelig å sammenligne.

I Rogaland er det 8 søkere på KEM-linjen for Vg2 som førstevalg. Her er det også med elever på isolatør- og taktekkerfaget. Dermed blir det klasse også i høst, men det er sterkt ønske om å fylle alle 14 plassene i utdanningstilbudet.

– Tall er vanskelig å sammenligne fra år til år og det er flere veier inn i faget. Derfor er den beste indikasjonen på interessen for faget å se hvor mange lærlingkontrakter vi tegner, sier daglig leder ved Opplæringskontoret i Rogaland, Stein Erik Sliper.

I Hordaland er det 5 søkere på førstevalget til KEM-linjen som utdanner blikkenslagere. Men med 7 søkere som har faget som andrevalg er det håp om å fylle opp klassen. Fra i høst skjer utdanningen ved nye Åsane videregående skole, men skolen har verken verksted eller utstyr. Derfor må Opplæringskontoret bidra med sitt verksted for å lære opp nye blikkenslagere.

Skuffende i Trøndelag

Opplæringskontoret BTV i Trøndelag er ikke fornøyd med søkertallene til Vg2 KEM med oppstart i høst.

Det er 5 søkere til Tiller vgs (Vg2 KEM) og 6 søkere til Verdal vgs (Vg2 KEM). Tallet for å søke læreplass er også lavt med hensyn til dagens søkertall.

Nå planlegges det med en klasse ved Tiller vgs (Vg2 KEM) og en klasse ved Verdal vgs (Vg2 KEM).

Powered by Labrador CMS