Guro Steine, konserndirektør kommunikasjon og bærekraft og Kim Robert Lisø, konsernsjef i GK.

Snudde minus til pluss

GK hadde rekordhøy omsetning i 2023 og snudde underskudd til overskudd.

– Når vi leverer rekordhøy omsetning og snur minus til pluss på bunnlinjen i et år da renteoppgang skapte motvind for både eiendomsbransjen og byggenæringen, skyldes det i stor grad styrket prosjektgjennomføring, kombinert med handlekraft når markedsforholdene gjør det nødvendig, sier konsernsjef Kim Robert Lisø.

GK hadde i 2023 en omsetning på 6 536 millioner kroner, en økning på 8,4 prosent sammenliknet med 2022. Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ble 100,7 millioner kroner, mot 40,5 millioner kroner i 2021. Resultat før skatt (EBT) ble 20,1 millioner kroner, sammenliknet med et underskudd på 21,1 millioner kroner i 2022.

Solid ordrereserve

Ordrereserven økte fra 3 121 millioner kroner ved utgangen av 2022 til 3 508 millioner kroner ved utgangen av 2023.

– Blant de kommersielle høydepunktene i 2023 vil jeg spesielt nevne ventilasjonskontrakten med Statsbygg for det som skal bli landets største universitets- og sykehusbygg, Livsvitenskapsbygget, ved Universitetet i Oslo. Dette er vår største kontrakt noensinne, og en fantastisk anerkjennelse fra en kunde med høye kvalitetskrav, sier Lisø.

Byggenæringen er avgjørende i det grønne skiftet

I GKs strategi slår fast at selskapet skal ha et tydelig klima- og fremtidsfokus og være en pådriver for fremtidens byggenæring. GK har siden 2019 rapportert i tråd med Nasdaqs ESG-rammeverk for å sikre at arbeidet med bærekraft blir en integrert del av konsernets virksomhetsstyring og -drift. GKs klimagassregnskap for 2023 er for første gang attestert av revisor.

– Nå haster det å komme i gang med utslippskutt som monner. Det blir ikke noe grønt skifte uten at vi endrer måten vi bygger, drifter og rehabiliterer bygg, sier Lisø og viser til at GK nå inngår kontrakter med offentlige og private kunder som har konkrete og ambisiøse mål for permanent redusert energibruk, ikke bare fordi de ønsker lavere strømregning, men også fordi de ser at det virkelig bidrar til grønnere og mer verdifulle bygg.

Egne utslipp redusert

GKs direkte utslipp (scope 1 og 2) ble redusert med 24 prosent fra 2022 til 2023, primært fordi en stadig større andel av GKs bilflåte er elektrisk. GKs indirekte utslipp (scope 3) økte med 10 prosent, som følge av økt omsetning og forbedret datakvalitet.

– I 2023 har vi lagt ned betydelig arbeid for å få et komplett klimagassregnskap som kan danne utgangspunktet for vitenskapsbaserte mål for utslipp fra leverandører og kundeprosjekter. Når vi har oversikt over utslippene, kan vi lage budsjett og handlingsplaner for å lykkes med utslippskutt, både i egen drift og i vår verdikjede. Vi skal gjøre handlinger som teller, og da må vi telle med det som teller, sier Guro Steine, konserndirektør kommunikasjon og bærekraft.

Powered by Labrador CMS