Etter et besøk av Vidar Sagmyr fra Uropatruljen i Trondheim, ble responsen stor i Tromsø. Mange mener det er på tide å få til en lignende satsing mot useriøse aktører i byggebransjen.

5. desember ble alle laugene i byggebransjen invitert og det ble påmeldt hele 70 personer. Men det kom enda flere som ville være med på dette.

Murmester Ottar Gohli i Tromsø har stått i spissen for prosjektgruppen som raskt har samlet bransjen til en kamp for en mer seriøs byggenæring. Foruten laugene var NHO representert på oppstartsmøtet 5. desember sammen med Arbeidstilsynet og politiet.

Også statsadvokat Lars Fause hadde møtt frem sammen med politikere og andre interesserte. På nyåret vil finansieringen og det meste være klart.

Nylig ble det arrangert et høstmøte i Trondheim hvor blant annet advokat Dag Herrem kom med klar tale.

Søler penger

– Det er ingen andre enn byggebransjen som søler vekk så mye penger. Det er utrolig at det går an å ikke tjene penger når byggekostnaden er 30-35 000 per m2, og salgsprisen er opp mot 100 000 per m2, sa Herrem ifølge bransjebladet Maleren.

Mange mente at alt for mange bare er ute etter lavest mulig pris, og bryr seg mindre om kvalitet. Et godt besøkt høstmøte fikk høre at advokat Dag Herrem mener bransjen preges av for stor del av utenlandske aktører som enten er rene løsarbeidere, er innleid fra utlandet, innleid via norske selskaper, eller gjennom bemanningsselskaper.

Tvilsom karakter

I tillegg mener Herrem at det også er en del innleie av rene entreprenører fra utlandet.

Felles for alle disse, er at det en eller annen plass i bakgrunnen befinner seg en nordmann av svært tvilsom karakter, sa Herrem ifølge bladet Maleren.

Han tviler på at det blir noen fremtidig organisering av disse aktørene. Også regiondirektør Tord Lien fra NHO og politiførstebetjent Sigurd Stenhaug snakket på møtet i Trondheim og fortalte hvordan de jobber for en renere byggebransje.