Jarle Kristiansen hos Olaf Johansens Eftf. i Oslo sier at firmabil er nå den største utgiften de har. – Dette må vi legge inn i tilbudene vi gir, og vi må belaste kundene enda mer for bruk av firmabil. Det er ikke alle kunder som har forståelse for dette, men sånn har det blitt skal vi klare å holde servicebiler som kjører rundt i Oslo sentrum hver dag, sier Kristiansen.
Han har laget et regnestykke:

Dyrere rushtid

– Vi har 15 firmabiler, pluss ansatte med private biler som kjører på kilometergodtgjørelse. Hvis vi tar en gjennomsnitt på to passeringer pr. dag á kr. 58,- pr. passering (i rushtiden) koster dette ca. kr. 30.000,- pr. bil i året. I tillegg kommer andre driftsutgifter på bilen. Så da sier det seg selv at dette er en stor kostnad for håndverksbedrifter. Vi som har verksted på utsiden av bomringen kan regne 3-4 passeringer pr. dag, og da dobler vi denne summen, sier Kristiansen. For våre biler kan det fort dreie seg om en liten million i året.

Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen, Vest Vind Media

 

Høyere anbud

I rene serviceoppdrag er det enkelt å skrive inn bompenger som en utgift, men skal det regnes anbud er det lett at om alle bompenger regnes inn, kan det føre til at de kommer for høyt i pris forhold til andre som ikke tar med utgiftene.
– Det samme gjelder parkering. Det har dessverre nå blitt så dyrt og vanskelig å drive som håndverker i Oslo sentrum, at vi er nødt til å begynne å nekte å ta oppdrag hvor kunden ikke kan stille med parkeringsplass, sier Kristiansen.

Langt å gå

På et oppdrag i sentrum kan man bruke 45 minutter på å finne parkering (som da ble så langt unna oppdragsstedet at det medførte 10-15 minutter gange hver vei med alt verktøy). Selve oppdraget tok 10 minutter.
Kundene har ikke forståelse for å få en faktura for to arbeidstimer, når håndverkeren er der i 10 minutter og på toppen bli fakturert for bil og bomutgifter.

Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen, Vest Vind Media

 

En melkeku

I avtalen om Oslopakke 3, kommer det flere bommer i 2019 (60 stk. indre Oslo) og den skal bli dyrere. – Dette har blitt en «melkeku» for kommunen, sier Jarle Kristiansen.

Han mener de argumenterer med at dette er nødvendig for å minske biltrafikken og bygge ut det kollektive tilbudet.

– Det er greit hvis de fikk bort «matpakkekjøreren», men håndverkere og andre som er avhengig av bil for å få utført sin jobb må få en annen løsning, eller så «dreper» de mange bedrifter som er avhengig av bil.

– Inntektene fra bomringen i dag ligger på omkring 2,8 milliarder kroner, ventes de å øke til 4,5 milliarder i 2019 og det er i tillegg til alle avgifter vi betaler for bil, sier Kristiansen.