Behovene for bygg som trenger rehabilitering i Oslo sentrum er stort. Men stadig strengere restriksjoner for kjøring og parkering gjør at mange entreprenører kvier seg for å påta seg prosjekter i sentrumsområdet. Noen velger bevisst å holde seg unna.

Midt i «gryta» ligger blikkenslagerbedriften Brodin AS som har verksted i Københavngata 2. De har merket utfordringene både der de holder til og på byggeplasser.

– Tidligere hadde vi gratis parkering utenfor verkstedet, men nå er de plassene tatt bort og vi må leie dyr parkering. Når vi er på byggeplasser sentralt i byen sliter vi med å få parkere våre firmabiler, og sliter med å få frem varer og materialer, sier daglig leder Jan Martin Brodin til Blikkenslagere.no.

Daglig leder Jan Martin Brodin.

Daglig leder Jan Martin Brodin.

Han peker på at utviklingen går mot at det blir både dyrere og vanskeligere å bruke bil i Oslo. Det gjør at marginene i prosjekter lett krymper fordi det ikke er lett å ta igjen den økte utgiftene hos kunden.

– Først og fremst er det den uforutsigbarheten som er verst. Det er vanskelig å vite hvilke krav og endringer som kommer. Nå har vi kjøpt vår første elbil, men de har kort rekkevidde og vi er spene på bruken i praksis, sier Brodin.

Gamle bygårder trenger fornyelse, slik dette har blitt med sink.

Gamle bygårder trenger fornyelse, slik dette har blitt med sink.

Måtte flytte bil

Han er nylig ferdig med et større prosjekt med å legge ny båndtekking med lakkert stål i farge silver på et bygårdtak. Her fikk de gjerde inn et lite område utenfor hvor de også parkerte firmabilen.

– Etter kort tid kom det folk fra kommunen og sa vi ikke fikk lov å parkere bilen der, og måtte finne plass lenger unna. Det tok kort tid før flere polske biler parkerte der i stedet, og de har ikke blitt fjernet.

Brodin er ikke imot verken utvikling eller at byen endres, men føler at det skjer på en måte som går ut over de som skal jobbe i sentrum.

Før jul var Brodin med på et møte i håndverkerforeningen hvor temaet ble tatt opp. Siden har det ikke vært møte verken der eller i lauget til VBL på grunn av restriksjoner. Men dette er et tema som vil være på dagsorden fremover.

Må tilpasse oss

Enkelte bedrifter Blikkenslagere.no har vært i kontakt med, og som holder til litt mer i utkanten av byen, vegrer seg nå for å påta seg prosjekter i sentrum på grunn av dyre bompasseringer, vanskelig parkering og mange restriksjoner.

– Vi kan ikke bare sitte på gjerde og klage på forholdene, men må prøve å tilpasse oss best mulig. Men det er ikke lett når det stadig kommer nye endringer og planer, sier Brodin.

Nå er det politiske planer om å vedta forbud mot fossilbiler i ring 1, og det er også tanker at all trafikk innen ring 2 være fossilfri innen 2026..

Verksted på bygget

Brodin AS har mange prosjekt med skifte av tak på bygårder i Oslo. Her er det lakkerte stålplater i farge silver som er båndtekket.

Brodin AS har mange prosjekt med skifte av tak på bygårder i Oslo. Her er det lakkerte stålplater i farge silver som er båndtekket.

– En ting er å kjøpe elektriske varebiler, men hva med vareleveranser med større biler som det ikke finnes noen alternativer til ennå? Det samme gjelder lift og annet utstyr vi bruker, sier Brodin.

For å unngå noen av problemene har bedriften valgt å ta med en båndtekkingsmaskin ut på byggeplassen for å gjøre det meste av arbeidet der, i stedet for å frakte materialer i mange vendinger fra verksted til byggeplass.

– Da må vi enten lage et lite verksted med lagring av materialer på taket, eller på en større stillas. Men kunden har i utgangspunkt ikke så lyst å betale ekstra for at vi skal ha en større stillas enn det som har vært vanlig, påpeker Brodin.