TITANSINK

Titansink brukes aller mest til tak, fasader og takavvanning av blikkenslagere i Norge.

Den «gamle» sinken som ble brukt før 70 tallet kom fra Odda eller fra sinkverket i Sarpsborg, da gjerne i bøtter med plater i forskjellige tykkelser. Det var ikke titansink, men vanlig sink, relativt urent.

Ryktene sier at den var bare ca. 93 % rent og resten slaggstoffer. Den gamle sinken ble pakkvalset og hadde sin styrke på tvers av valseretningen. I dag er sinken 99,995 % rent med en legering bestående av titan og kobber. Denne tilsetningen gir materialet både bedre styrke og formbarhet. Det er også de små endringene i andelen kobber og titan som differensierer de to produsentene, Rheinzink og VM Zink fra hverandre.

I generasjoner

Titansink er varig i generasjoner. Et sinktak har en levetid på mer en 80 år og en fasade på over 100 år. Takrenner av titansink har en levetid på over 30 år. Alt uten vedlikehold.

Titansink er 100 % vedlikeholdsfritt og skal derfor ikke ha noe behov for ettersyn. Takrenner bør på lik linje med andre renner ettersees med tanke på fjerning av løv og annet som kan tette nedløpene. Her finnes det produkter som kan hjelpe å redusere slike problemer. Det er kun på fasader man kan vurdere en vask av og til for å fjerne eventuelt skitt og støv.

Det er patinaen (sinkkarbonatet) som er materialets beskyttelse. Dess mer regnvann, oksygen og CO2 materialet får tilgang på dess mer patineres det og dess bedre beskyttelse får det. Om materialet bare får tilgang på fuktighet og ikke oksygen, vil det dannes hvitrust på materialet. Dette er ikke skadelig for produktet, men er en optisk mangel som ikke er så veldig pent. Kan fjernes med en skureklut og vann, men må gjøres forsiktig slik at det ikke blir for store overflateforskjeller på disse stedene.

Ved siden av å levere blank sink, kan også begge produsenter levere forpatinerte plater, coils og takavvanning. Her skiller de to produsentene seg fra hverandre både produksjonsmessig og utseendemessig.

Felles for begge er at den forpatinerte overflaten ikke er endelig, men sink vil fortsette å patinere seg så lenge materialet får tilgang på H2O + CO2 + O2.

Resirkulering

Titansink er 100 % resirkulerbart, igjen og igjen. Dess mer sink som resirkuleres dess lavere blir produksjonskostnadene (da snakker vi i all hovedsak om reduserte energikostnader). Sink tar ikke skade av å resirkuleres flere ganger og titansink er like smidig og sterk som før. Derfor er også miljødiskusjonen i sinkens favør. Sink er helsevennlig. Mennesket må ha sinktilførsel i kroppen hver dag. Dette får vi via kjøtt og kornprodukter, tannpasta, sinksalver, sinktabletter og andre tilskudd som er tilgjengelig for oss.

Sink er miljøvennlig

Sink er ikke skadelig for hverken menneske eller dyr. Planter og dyr tar opp den sinken de behøver fra naturens side og avgir overskytende uten å ta skade av det. Begge produsenter har godkjenninger som kan bekrefte dette via sine EPD godkjennelser.

Krav til titansink

Rheinzink og VM Zink har nesten hele markedet for sink i Norge, og salget har vært relativt stabilt de siste årene selv om prisen på sink har gått opp i det siste. Begge produsentene produserer og leverer sink i henhold til DIN EN 988 eller RAL- RG681. Hvis sinken ikke er produsert i henhold til de to standardene er det ikke titansink.

Egenskaper

  • Sink er et grunnstoff med kjemisk symbol zn og atomnummer 30. Sink er også et tungmetall, men da bare på grunn av sin egenvekt på 7,2 kg/m2.
  • Smeltepunkt: 419,5 grader
  • Kaldsprøhet: Materialet må, på lik linje med andre metaller utenom kobber, forvarmes når materialet har en lav temperatur. For sinkens sin del under 10 grader. Dette gjøres med varmeblåsere og ikke med åpen flamme.
  • Materialet må transporteres og lagres tørt og luftig.
  • Sink er ikke magnetisk og kan lett loddes.
  • Titansink er varig, vedlikeholdsfritt, værbestandig og formbart.

Titansink kan leveres med følgende overflater:

  • Valsblank – standard produksjonsmateriale
  • Forpatinert – kjemisk prosess som gir materialet en start, utseendemessig (spes. for fasader)
  • Pigmentert – overflaten er behandlet for å gi materialet en farge
  • Lakkert – PVDF lakk
Powered by Labrador CMS