Både lærere og de som jobber for Opplæringskontorene har reagert på tallene fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) som viser at en lærling i kobber- og blikkenslagerfaget tjener godt under snittet, og blant de dårligst i byggefagene.

– Lønn er alltid et tema blant de unge. Det er standard spørsmål hva de tjener som lærling i ulike fag, og et gap på 2000 kroner er for mye. Det vil gå ut over rekrutteringen, sier lærer ved Kvaløy videregående skole i Tromsø, Kjell Håvard Solheim til Blikkenslagere.no.

Han peker på at blikkenslagerbedriftene i Tromsø i mange år har betalt høyere lønn til lærlingene for å være attraktive lærebedrifter.

– Lærlinglønnen i faget må opp på samme nivå som snittet. Ungdommen snakker med hverandre, og da er lønn et tema. Det er vanskeligere å rekruttere til vårt fag når kompisene tjener bedre i andre fag, mener Solheim.

En trivelig jobb og trivsel på arbeidsplassen er viktig for lærlinger, men etter dette mener Solheim at lønnen kommer som det viktigste punktet.

God lønn inspirerer

Han er mer usikker på om det er lurt å betale mer til lærlinger som tar på seg mer ansvar i en bedrift, slik vi skrev om i blikkenslagere.no i forrige uke.

– Å differensiere lønn til lærling ut fra arbeidsoppgaver kan føre til trynefaktor, som vi skal være litt forsiktig med, sier Solheim.

Kim René Blomstereng, som nå driver Blikk i Nord, innrømmer at den gode lønnen han fikk som lærling i Tromsø var medvirkende til at han ble blikkenslager.

Sven Erik Knutsen ved Opplæringskontoret for ventilasjons- og blikkenslagerfaget i Oslo mener også at lønn har betydning for rekrutteringen til faget.

Minstesats

– De bedriftene som betaler best lønn, får flest lærlinger. Minstesatsen er 62,91 kroner timen i henhold til fellesoverenskomsten for byggfag, som er 30 prosent av nyutdannet fagarbeiders lønn, sier Knutsen.

Han mener at ansvar skal lønnes også for lærlinger.

Fellesoverkomsten styrer hva lærlingene i ulike fag skal ha i lønn. Så kan bedriftene betale over dette om de vil.

Mange har i Facebook-innlegg kommentert saken om lavere lønn for vårt fag enn snittet av lærlinger, og flere peker på at bedriftene som skal lønne lærlingene må ha økonomisk evne til å betale dem bedre.

Stein Erik Sliper ved Opplæringskontoret for ventilasjons- og blikkenslagerfaget i Rogaland, sier de får forholdsvis lite spørsmål om lønn til lærlinger. Lønnsstigen ligger på nettet lett tilgjengelig.

– Kanskje kan årsaken til at vi får få spørsmål om lønn være at vi ligger noe høyere enn gjennomsnittet i Stavanger, sier Sliper.