Tor ble mester i 1962. Han overtok bedriften etter sin far da han var ca. 23 år, da faren døde. Han ble opptatt i Oslo-lauget i 1962 og har hatt en rekke verv innad i lauget. Det er vel ikke en nemnd han ikke har vært medlem av.

Svært mange verv

I 1974 ble han skattmester/laugsskriver, nestoldermann i 1976-78 og oldermann i 1978-82. Han har også hatt en rekke verv i andre organisasjoner. Oslo håndverker- og industriforening, Håndverkernes arbeidsgiverforening, NHO fylkesforening og hovedstyre.
I 1983 ble han tildelt laugets hederstegn og ble æresmedlem i lauget i 2005.
Tor kom inn som styremedlem i NKBL i 1979-85, formann i 1985-89 og formann igjen i 1995-97. Styremedlem og president i Nordisk blikkenslagermesterforbund. Han ble tildelt den Gyldne Hane i 1989 og ble æresmedlem i NKBL i 1997. Han ble også utnevnt til hedersledamot i PLR, det svenske forbundet.

Organisasjonsmann, håndverker og forretningsmann

Tor var også en av initiativtakerne til Nordisk platepris for arkitekter. I 1989 delte han ut prisen i Globen i Stockholm, da som president i Nordisk blikkenslagermesterforbund.
Tor er en organisasjonsmann, håndverker, bedriftsleder og kanskje mest forretningsmann. Han har alltid hatt sans for penger, noe som har vært et gode for forbundet. Det er ikke få kroner han har tilført forbundet opp gjennom tidene, i form av lukrative leverandøravtaler. Dette er penger som har vært gode å ha for forbundet nå når tidene er dårligere.
Hans største hobbyer gjennom tidene har vært jakt, seiling, mat og vin. De som vært så heldige å få spise sammen med Tor, når han har stått for valg av mat og vin, har alle sittet igjen med en gourmet­opplevelse.
Tors pensjonisttilværelse tilbringes i Calahonda i Spania og på Lindøya i Oslofjorden. Vi som har lært å kjenne og sette pris på Tor, har mange gode minner å tenke tilbake på. Vi håper å få mange gode stunder sammen med ham i fremtiden.
80-årsfeiringen ble lagt til Østmarksætra, 24. august.
Vi er mange som ønsker Tor til lykke med 80-årsdagen og ønsker ham alt godt i fremtiden.