Byggkvalitetsutvalget har kommet med en rapport om forsvarlig byggkvalitet. Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes Landsforbund (VBL) har nå kommet med en høringsuttalelse, hvor de støtter mange av forslagene. Men det reageres sterkt på teksten i mandatet som er gitt fra regjeringen.

Her heter det følgende:
«Enklere arbeider som er unntatt søknadsplikt som for eksempel maling».

–  VBL reagerer i utgangspunktet sterkt og med betydelig undring i forhold til denne teksten i mandatet. Vi kjenner igjen problemstillingen om påståtte enklere arbeider, da det samme er antydet om vårt fag, og dette er årsaken til at blikkenslager forsvant som eget godkjenningsområde ved en tidligere evaluering av ordningen, skriver Egil Pettersen og Bent Sæthre i uttalelsen fra VBL. De har fått ansvar for å skrive en høring fra VBL til BNL, og peker på at den gang ble det påpekt at feil i utførelsen ikke var store nok til at blikkenslager ble beholdt som et eget godkjenningsområde.

Egil Pettersen har vært med og skrevet innspill fra VBL.

Egil Pettersen har vært med og skrevet innspill fra VBL.

Kun blikkenslagere

– Når man så i denne sammenheng skal evaluere kompetanse, seriøsitet og kontroll, så svikter dette derfor etter vårt syn allerede i utgangspunktet. Når vi legger Sintef sine anbefalte krav til beslag-utførelse, samt Trond Bøhlerengen sitt innspill om at kun blikkenslagere bør få utføre dette arbeidet opp mot hva som aksepteres av løsninger i markedet, så kan man ikke være forundret over den mengde byggeskader som rapporteres inn hvert år forårsaket av feil på byggets ytre klima-skjerm, skriver de i høringsnotatet.

Det konkluderes med at årsaken til denne feilvurderingen skyldes en kombinasjon av inkompetanse i de utredende og besluttende organer og uttrykk for en bransjekamp der det sloss om milliarder i omsetning.

VBL peker på at regjeringen mener vi skal ha et kunnskapssamfunn, og da bør dette også gjelde byggebransjen. Pettersen og Sæthre peker på at det i rapporten vises til at det årlig skjer vannskader på mange bygg. I fjor var det 70 000 skader i boliger og hytter, hvor 35 prosent skyldes rørleggerinstallasjoner. Resten skyldes andre bygningsårsaker.

Tragisk resultat

– Derfor reagerer vi på at dette ikke videre behandles i rapporten, på samme vis som konstruksjon og brannproblematikken som tas opp flere ganger. Resultatet er tragisk, skriver de i sitt svar til BNL.

Her blir det også pekt på at det er lite kontroller på byggeplassen, og at aktørene er mer opptatt av å ha noen å skylde på om noe blir galt.

– Vi mistenker at mangel på praktisk kompetanse og redsel for å ta ansvar ligger til grunn for dette. Dette kan igjen skyldes for lav kompetanse i de
prosjekterende og kontrollerende ledd.

Styreleder Jan Henrik Nygård i VBL har kommet med noen innspill i høringen. Han støtter arbeidsgruppen med henhold til kompetansekrav og at det er viktig for VBL og andre håndverksfag i BNL at det settes tydelig krav til bruk av kompetanse i alle ledd på et prosjekt.

Strengere krav

– Dette må synliggjøres ved innlevering av tilbud/anbud. Strenge kompetansekrav vil redusere behovet for lovregulerte yrker, mener Nygård og peker på at Mesterbrevordningen godt kan nyttes som foreslått i rapporten.

At bransjeorganisasjonene skulle lage en kontrollinstans med register over seriøse er han mer skeptisk til. Samtidig er det bra med lovreguleringer, men dersom den delen som går på kvalifikasjonskrav til utførelse styrkes kan det bli viktigere.

VBL støtter forslag om register for ROT-markedet og påpeker at det er viktig at fagområdet som dekker kritiske arbeider på yttertak og fasade med henhold til lekkasjefare kommer inn under ordningen. Dette samme gjelder også ventilasjonsdelen inne med henhold til fukt og tette hus.