Siden 1960 har Gunvaldsen & Sønn AS med tilhold i Kråkstad i Nordre Follo levert varer og tjenester til nærområdet, med stort fokus på service. Med oppblomstring av det muterte viruset sist uke valgte de å stenge selve butikken en uke, men har ellers ikke fått problemer i et nedstengt samfunn.

– Arbeidsreiser er innenfor grensen for nødvendige reiser, slik at arbeiderne kommer seg hit på jobb. Vi har valgt å stenge butikken, men ordner resten på andre måter som ikke får særlig betydning, sier daglig leder Martin Gunvaldsen til Blikkenslagere.no.

Hans far startet opp virksomheten for 60 år siden og i år 2000 tok sønnen over. Siden har han drevet med rundt 7 ansatte.

Mens mange fikk problemer med prosjekter da koronaen slå til for alvor i mars i fjor, endte det raskt med større pågang for blikkenslageren i Nordre Follo.

– Pågangen økte betydelig fra folk som skulle pusse opp hus og hytte. Samtidig økte etterspørselen etter beslag og lignende fra mange mindre entreprenører.Det bidro til at vi aldri har hatt så mye å gjøre som i fjor, forteller Gunvaldsen.

Knekking av beslag til private utgjør en stor andel av arbeidet for Martin Gunvaldsen og medarbeiderne.

Knekking av beslag til private utgjør en stor andel av arbeidet for Martin Gunvaldsen og medarbeiderne.

Mye til private

Bedriften jobber 40 prosent for private, leverer 40 prosent til små entreprenører, og resten i litt større prosjekter som takomlegginger.

Nå har økningen ført til nærmest sprengt kapasitet, og derfor letes det etter et dobbelt så stort lokale som de 250 kvadratmeterne de har i dag. Først med mer plass er det muligheter for å ansette flere blikkenslagere, og samtidig få inn lærling igjen.

– Nå går vi litt oppå hverandre i lokalet og det er behov for mer plass både til maskiner og folk. Når vi får mer plass vil det være naturlig å vokse med et par nye ansatte, sier Gunvaldsen.

Fra 9 millioner i omsetning i 2017 økte de til over 13 millioner de to neste årene. Men for 2020 er det ventet at omsetningen passerer 18 millioner kroner, noe som gir et pent overskudd.

Et godt rykte

– Vi sier nei til enkelte jobber vi ikke har kapasitet til nå. Med kø på verkstedet for å produsere, ønsker vi ikke å ta på oss for mange takomlegginger og litt større prosjekter.

Martin Gunvaldsen peker på et godt rykte om god og rask service er en viktig suksessfaktor. De har egen butikk hvor private kunder kan legge inn en bestilling av ulike beslag en dag, og hente den neste dag. Bestillingene produseres raskt og blir satt ut i en låst container, hvor kunden får en kode for å åpne og hente når som helst på døgnet. Med nedstenging i disse dager er dette en ekstra god ordning, men fungerer godt ellers også for å få levert varer til kundene uten at det går for mye tid. Normalt kan kunden også komme inn og få blikkenslageren til tegne og finne gode løsninger. Akkurat nå skjer dette enten på nett, eller ved et møte utendørs.

Gode utsikter

– At en privatkunde kan få bestille et lite beslag, tjener vi ikke så mye på isolert sett, kan i neste omgang føre til at de ønsker større ordrer fra oss. I butikken selger vi blant annet skruer og papp som kan lede til andre bestillinger i etterkant. Vi har opplevd at en privatkunde som har hentet et lite produkt, viste seg å være prosjektleder for en større entreprenør og som ga oss en større kontrakt på et større prosjekt, sier Gunvaldsen.

Han ser en positiv effekt med korona-situasjonen, nemlig at han i stedet for å møte ansatte for å gi beskjeder, sender ut en mer ryddig beskrivelser av hva som skal gjøres, og de ansatte ser og følger dette.

Bedriften har gode utsikter til å ha nok å gjøre frem mot sommeren, og ser positivt på fremtiden.

– Nå ligger det ordrer om flere takomlegginger, en båndtekkingsjobb og mye beslag som skal produseres og monteres fremover. Faktisk så har vi ikke hatt så store ordrereserver tidlig på året som i år, forteller Martin Gunvaldsen.