Mange aktører i byggevarebransjen vil bli påvirket at lovendringen.
Årlig sendes det ut omlag 580 000 tonn emballasje på det norske markedet. Rundt 87 000 tonn av dette tar ikke produsent eller importør ansvar for, ifølge beregninger gjort av Grønt Punkt Norge.
Klima- og miljødepartementet har kommet med ny avfallsforskrift som bestemmer at alle produsenter eller importører av emballerte varer må ta ansvar for at emballasjen samles inn og gjenvinnes gjennom en godkjent returordning.
– Denne forskriften vil bidra til at Norge innfrir forpliktende EU-mål for materialgjenvinning av emballasjeavfall, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet i en pressemelding.

1000 kilo årlig

Fristen for å etterleve forskriftens krav om medlemskap i en returordning utløp 1. januar 2018. Forskriften gjelder for produsenter og importører som tilfører markedet mer enn 1000 kilo emballasje årlig.

Fra midten av 1990-tallet og helt fram til i dag har retursystemet vært frivillig for virksomheter å være medlem av en returordning og på denne måten ta sitt miljøansvar.

– Det blir betalt for om lag 85 prosent av all emballasjen på det norske markedet, og administrerende direktør Jaana Røine i Grønt Punkt Norge betegner derfor systemet som vellykket. Stiftelsen har i dag 6500 medlemmer i sitt register.

Ikke tatt ansvar

– De frivillige bransjeavtalene som ble inngått med miljømyndighetene på midten av 90-tallet har gjort at mange bedrifter har tatt ansvar for at emballasjen de sender ut på markedet blir levert til gjenvinning gjennom Grønt Punkt Norge. Beklageligvis er det også en del virksomheter som ikke har tatt dette ansvaret og i praksis latt konkurrentene betale for innsamling og gjenvinning av deres emballasje, forteller Røine