Nesteleder i VBL, Tor Ove Jørgensen, sier at fagbrev er for de mer “nye” industrifagene, mens svennebrev er for de fagene som har historie tilbake til tiden da det var laug for håndverksfagene. Ifølge utdanning.no har de klare definasjoner av hva som er likheter og forskjeller på svennebrev og fagbrev. Det vesentlige er at det går på håndverksfag eller industrifag.

Lærling

– Du får fagbrev eller svennebrev når du har fullført et yrkesfaglig utdanningsprogram og vært lærling i en bedrift. Du går på skole først, og deretter har du opplæring i bedrift. Det vanligste er å ta to år på skole og to år i bedrift, men dette varierer avhengig av hvilken utdanning du tar. Etter endt opplæring i bedrift tar du en svenneprøve eller fagprøve. Når du har bestått denne, får du fag- eller svennebrev, skriver utdanning.no på sine hjemmesider.
Selv folk i vår bransje sliter med å holde forskjell, og det er ønske om klarere linjer mellom fagbrev og svennebrev.

Håndverk

Det blir påpekt at når du tar utdanning i et av de tradisjonelle håndverksfagene får du som regel svennebrev. Fagbrev får du dersom du tar en utdanning innen ulike yrker i industrien og i noen håndverksfag. I fag der industribedrifter har tatt over for håndverket, får du nå fagbrev hvor de er fagoperatører. Også tidligere praksis kan gi grunnkompetanse som kan gi fagbrev eller svennebrev. Det er også mulighet for å ta fagbrev og svennebrev som voksen som privatist.
Men for blikkenslagere er det fortsatt snakk om et håndverk, og derfor blir det svennebrev.